Spoorbonden stoppen acties, maar dreiging blijft

Het ziet ernaar uit dat er voorlopig een einde komt aan de vakbondsacties bij het spoor. De socialistische spoorbond roept zijn leden op om vanaf 22 uur het werk te hervatten. Deels uit vrees voor sancties, maar ook om het nieuwe overleg een kans te geven. Maar als dat overleg niets oplevert, blijft een nieuwe staking als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de pendelaar hangen.

Het spoorverkeer in ons land is al ruim een week verstoord nadat een wilde staking was uitgebroken. Vooral in Wallonië zijn de acties erg voelbaar geweest. Overleg tussen de bonden en directie heeft de afgelopen dagen niets opgeleverd. "De directie kiest voor de ramkoers", klonk het woensdag nog bij de vakbondsleiders.

Vandaag plots een mildere toon bij aanvang van de nieuwe onderhandelingen. "We hebben gisteren een nationaal uitvoerend bureau gehad en daar is beslist dat vanaf vandaag alles opnieuw normaal zou moeten functioneren", zei Ludo Sempels, de Vlaamse onderhandelaar van de socialistische spoorbond.

Een verklaring voor die ommezwaai: de stakers hangt een sanctie boven het hoofd. De stakingsaanzegging verloopt vanavond. Bovendien is de aanzegging nooit correct ingediend. En als je in een periode van 15 dagen tien dagen onwettig afwezig ben, kan je ontslagen worden.

Bovendien willen de bonden naar eigen zeggen alle mogelijkheden openhouden om het nieuwe overleg een positieve kans te geven.

Staking niet van de baan

Toch niet te vlug victorie kraaien. Michel Abdissi -  voorzitter van de socialistische spoorbond en Franstalig toponderhandelaar in de kwestie - waarschuwt dan wel zijn militanten voor de mogelijke sancties, maar dreigt tegelijk met een staking.

"Als het overleg vandaag geen resultaten oplevert, wordt de staking zeker voortgezet. En dan gaan we samen, hopelijk in gemeenschappelijk front, nagaan hoe we de staking kunnen voortzetten zonder risico op sancties voor onze leden."

De vakbonden sluiten voort staken dus zeker niet uit, maar dat kan enkel met een officiële geldige aanzegging. Dan kan een nieuwe staking pas binnen acht dagen ingaan.

"Ondanks positieve signalen, zijn we er nog niet"

Reden van de vakbondsacties is een dispuut tussen de bonden en de top van de NMBS over een herberekening van kredietdagen. Die recuperatiedagen, ter compensatie van de langere werkweek van spoorlui, wil de directie voortaan berekenen op basis van de werkelijk gepresteerde dagen. Voorheen kregen de werknemers ook kredietdagen voor de dagen dat ze bijvoorbeeld ziek of met vakantie waren.

Het nieuwe overleg tussen bonden en directie is op dit moment nog aan de gang. "Ondanks alle positieve signalen, moeten we opletten: we zijn er nog lang niet", constateert VRT-journalist Chris De Nijs. "Het gaat om veel meer dan die kredietdagen alleen. Wat leeft bij de basis en vakbondsleiding is het verzet tegen de eenzijdige manier waarop een aantal productiviteitsverhogende maatregelen worden ingevoerd door de directie."

"Het wordt een zaak van wederzijdse toegevingen zonder dat iemand het gezicht verliest. Dat is moeilijk", vat De Nijs het samen.

Nog steeds hinder

Hoe dan ook is momenteel het treinverkeer nog steeds ernstig verstoord, vooral in het zuiden van het land. Hoewel er nu iets meer treinen rijden dan de afgelopen dagen, blijft het op sommige lijnen heel lastig.

"De situatie is inderdaad licht verbeterd, maar we spreken wel nog steeds van zwaar verstoord treinverkeer, vooral in de provincie Henegouwen", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman aan VRT Nieuws. "Voor de rest van Wallonië is er op alle grote lijnen treinverkeer mogelijk, zij het wel nog steeds verstoord. Een trein op de twee of drie rijdt er daar."

Reizigers laten ondertussen weten dat er ook heel wat problemen waren op de lijn Antwerpen-Brussel. "In het station van Berchem was er echt chaos", zegt VRT-journaliste Brigitte Vermeersch die ter plaatse is. "Mensen wisten niet welke trein er kwam of op welk perron ze moesten zijn. Volgens reizigers waren er meer problemen dan de afgelopen dagen."