Spreidingsplan voor vluchtelingen wordt niet geactiveerd

Het plan om vluchtelingen in ons land te verdelen over de verschillende gemeenten wordt uiteindelijk niet geactiveerd. Dat heeft de ministerraad beslist. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wijst op de sterke daling van de asielaanvragen.

De instroom van asielzoekers is de voorbije maanden sterk afgenomen. Na de grote pieken van vorig jaar, is het aantal asielzoekers gezakt naar het laagste niveau sinds acht jaar. Het afsluiten van de Balkanroute is daar een belangrijke oorzaak van.

Volgens het spreidingsplan zouden steden en gemeenten verplicht zijn om vluchtelingen op te vangen, samen goed voor 34.000 extra opvangplaatsen. Maar Francken wil de gemeenten daar niet langer mee belasten. "Ik heb 6.000 bedden die leeg staan. We gaan er 5.000 bij verplichten aan de gemeentes. Dat zou niet logisch zijn", zegt de staatssecretaris.

Het plan komt nu in de koelkast terecht, maar ligt wel klaar om toch te activeren mocht er een nieuwe asielcrisis losbreken, klinkt het.

OCMW's en gemeentebesturen die voor de opvang van asielzoekers speciaal investeringen deden, huurcontracten afsloten of overheidsopdrachten uitschreven, "zullen hun definitieve engagementen gehonoreerd zien worden", verzekert de ministerraad nog.

Opvangcentra dicht

Het federale kernkabinet heeft ook beslist om verschillende opvangcentra voor asielzoekers te sluiten, nu het aantal nieuwkomers blijft afnemen.

Om welke centra het gaat, is voorlopig niet duidelijk. Eerst moet het personeel worden ingelicht, klinkt het in regeringskringen.