"Nalatige" bisschoppen kunnen uit functie worden ontzet

Bisschoppen die zich schuldig zullen maken aan "nalatigheid in het uitoefenen van hun functie" in verband met gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen kunnen uit hun functie worden gezet.

De maatregel staat in een nieuw decreet dat paus Franciscus heeft uitgevaardigd en dat deel zal uitmaken van het canoniek recht.

De Argentijnse kerkleider heeft talloze keren opgeroepen om priesters die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen zwaar te straffen en een nultolerantie te hanteren in verband met deze "tragedie". Bisschoppen die pedofielen hebben beschermd, moeten opstappen, vindt de paus.

Het kerkelijk recht voorziet nu al in het uit hun ambt zetten van bisschoppen voor "ernstige feiten", legt de paus uit. Nu "wil ik duidelijk maken dat onder deze zogenoemde ernstige feiten vanaf nu ook nalatigheid van bisschoppen in het uitoefenen van hun functie behoort, in het bijzonder met betrekking tot seksueel misbruik van minderjarigen en kwetsbare volwassenen."

Er zal en college van juristen worden opgericht die e paus zal bijstaan tijdens de ontslagprocedure van bisschoppen die zijn betrapt op "ernstige feiten".