Peeters: "In de loop van dit jaar oplossing over Arco"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) laat zich niet van de wijs brengen door uitspraken van zijn coalitiepartners over wie nu al dan niet moet opdraaien voor het Arco-debacle. In "De zevende dag" beloofde hij wel voor dit jaar nog een werkbare oplossing.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zei tegen De Tijd dat de regering moet vermijden dat de belastingbetaler opdraait voor de Arco-gedupeerden. Eerder deze week zei N-VA-Kamerlid Peter Dedecker dat "een vergoeding opgehoest door het ACW (het huidige Beweging.net) en aanverwanten" niet betwist wordt.

"We moeten in de schoot van de regering werken aan een oplossing", reageert vicepremier Kris Peeters (CD&V). Hij herinnert nog eens aan pagina 90 van het regeerakkoord. "Dat zegt zeer duidelijk dat we een werkbare oplossing zullen uitwerken."

Hoe moet die werkbare oplossing er dan uit zien? "Het is niet verstandig om daarover uitspraken te doen." Eén iets wil Peeters wel kwijt: "In de loop van dit jaar zullen we tot een werkbare oplossing komen."

Meer wilde Peeters niet kwijt, ondanks herhaald aandringen. "Het is heel wijs om daarover weinig of niet te communiceren."