Nationale Bank blokkeert rekeningen van Optima Bank

De centrale bank heeft vanmiddag alle rekeningen bij de Gentse financiële instelling Optima geblokkeerd. Dat moet een "run on the bank" voorkomen. Gisteren is de banklicentie van Optima door de Nationale Bank ingetrokken.

In een mededeling vanmiddag zegt de Nationale Bank van België (NBB) dat beslist is om de terugbetaling van de deposito's van klanten en van de andere schuldvorderingen van Optima Bank te blokkeren.

De blokkering zal van kracht zijn tot wanneer de nodige procedures zijn opgestart om de bankactiviteiten van Optima definitief af te wikkelen. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van Financiën en is bedoeld om "alle klanten en schuldeisers een gelijke behandeling te geven". Meer concreet wordt zo een "run on the bank" vermeden, waarbij de eerste spaarders hun geld zouden weghalen en er voor de volgende niets meer is.

Tegelijk is ook het Garantiefonds voor de Financiële Diensten ingeschakeld. Dat is de nieuwe benaming van het Bijzonder Beschermingsfonds. Dat fonds zal de geblokkeerde deposito's terugbetalen binnen de wettelijk voorziene voorwaarden. Dat komt neer op een maximum van 100.000 euro per klant. 

Volgens professor Economie Koen Schoors van de UGent is de blokkering van de rekeningen vooral bedoeld om de bank op een ordentelijke manier af te wikkelen en is er geen gevaar voor het financieel systeem. Het gaat hoe dan ook slecht om een beperkte hoeveelheid geld die er nog in aanwezig is.

In een persbericht meldt Optima dat de bank haar "volle medewerking verleent aan de beslissing die deze middag bekend werd gemaakt door de Nationale Bank" en dat deze zich engageert om "alle klanten gelijk en correct te behandelen". Voor zover nodig, wordt de terugbetaling van de deposito's gewaarborgd door de hoofdaandeelhouder van Optima Bank, aldus de instelling.

Meer informatie hier

Meer informatie hierover kan bij het Garantiefonds zelf worden bekomen, zie website: www.bijzonderbeschermingsfonds.be, telefoonnummer + 32 2 574 78 40 of op het e-mailadres bijzonderbeschermingsfonds.thesaurie@minfin.fed.be of postadres: Kunstlaan 30 te 1040 Brussel.

Cliënten kunnen met hun verdere vragen terecht bij Optima Bank, op het telefoonnummer 0800 97 536 of postadres: Keizer Karelstraat 75 te 9000 Gent.

"Onregelmatigheden in beheer Optima Bank"

In september 2014 maakte Optima Bank bekend dat ze geen spaarrekeningen meer zou aanbieden of kredieten zou verlenen. Het balanstotaal is sindsdien volgens de NBB verminderd van 769 miljoen euro tot 140 miljoen euro. Het bedrag van de deposito's van klanten is teruggebracht van 683 miljoen naar 90 miljoen euro.

De Nationale Bank had onlangs echter "onregelmatigheden vastgesteld in het beheer van Optima Bank". Daarom is gisteren de banklicentie ingetrokken en er is een speciaal commissaris aangesteld om de afwikkeling van de bankactiviteiten op te volgen.

Volgens Stefaan Michielsen van De Tijd zouden er "strafrechtelijke inbreuken" door een hoofdaandeelhouder van Optima aan het licht zijn gekomen, waardoor geld uit de bank zou weggesluisd zijn. Dat zou gebeurd zijn via hoge onkostenrekeningen of facturen voor diensten die niet geleverd werden.

De Nationale Bank heeft het dossier nu doorgespeeld aan het parket van Gent en aan de beurswaakhond FSMA.

Een mislukt bankavontuur

Optima werd in 1991 opgericht als specialist inzake financiële planning voor vermogens, pensioenen en nalatenschappen. Het bedrijf was ook actief in vastgoed. In 2011 stapt Optima ook in het bankwezen door de overname van Ethias Bank.

De overheidsverzekeraar Ethias moest toen van de Europese Commissie zijn bank verkopen in ruil voor staatssteun van 1,5 miljard euro. Dat was in de nasleep van de ondergang van Dexia, waarvan Ethias een referentie-aandeelhouder was.

Door de overname van Ethias Bank kreeg Optima niet enkel 30.000 extra klanten, maar ook een banklicentie. Die bankactiviteit verliep evenwel niet zo vlot en in 2014 besliste Optima om die af te bouwen en zich om te vormen tot een beursvennootschap. Door de huidige situatie lijkt het vertrouwen van de klanten nu zoek. Een mogelijke oplossing is de overname door een andere financiële speler die dan ook de klanten overneemt, zoals eerder bij Kaupthing Bank.