Ook OCMW's zullen sociale fraude kunnen aangeven via meldpunt

In de toekomst zullen ook lokale besturen sociale fraude kunnen melden via het meldpunt voor sociale fraude. OCMW's moeten zo makkelijker zwartwerk bij mensen die een uitkering krijgen, signaleren. "Lokale besturen hebben een belangrijke signalisatierol", zegt staatssecretaris voor de Bestrijding tegen Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD).

Voorlopig kunnen enkel privépersonen fraudegevallen melden via het meldpunt sociale fraude. Vorig jaar werden op die manier tot 3.000 meldingen gedaan. "Maar we stellen vast dat men bij lokale besturen, die heel vaak dicht staan bij mensen die een leefloon krijgen, fraude vaststelt, maar niet goed weet hoe men daar mee moet omgaan", stelt De Backer in "De ochtend" op Radio 1.

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een uitkering krijgen, maar toch in het zwart gaan werken. "Dat is dubbele fraude. Lokale besturen hebben een heel belangrijke rol om zulke zaken te signaleren. Het helpt ons om gerichter te controleren en onze middelen efficiënter in te zetten."

"Continuïteit van vorig beleid"

Kersvers staatssecretaris De Backer stelt vandaag overigens zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. In de eerste plaats wil hij het beleid van zijn voorganger Bart Tommelein verderzetten. "Als je kijkt naar de statistieken rond werkgelegenheid, zie je positieve punten in de sectoren die fraudegevoelig zijn. Het beleid begint dus te werken en dus gaan we daar verder op bouwen."

Toch wil hij ook eigen accenten leggen. "Zo zien we dat de sociale dumping nog toeneemt. Daar gaan we een tandje moeten bijsteken en niet altijd wachten op Europa. Ik wil mijn Europese ervaring gebruiken (De Backer was tot voor kort Europees Parlementslid, nvdr.) om bilaterale akkoorden te sluiten met landen waar heel wat mensen gedetacheerd worden."

Aangekondigde controles in de bouw

Philippe De Backer wil ook inzetten op aangekondigde sociale controles in de bouwsector. Volgens hem heeft dat een "waarschuwend effect". Bovendien wil de staatssecretaris bedrijven ook coachen in plaats van meteen te sanctioneren, "want de regels zijn soms heel complex". Voor de echt malafide bedrijven blijven de onaangekondigde controles bestaan. "We hebben daarvoor 100 extra inspecteurs aangeworven om die fraude zwaar aan te pakken", klinkt het.

Ten slotte wil de staatssecretaris ook bekijken hoe hij de flexi-jobs kan uitbreiden. "Die kennen veel succes in de horeca en we creëren er echt wel werkgelegenheid mee. We gaan bekijken hoe we dat kunnen uitbreiden naar andere sectoren."

Meest gelezen