Mannen doen te weinig in het huishouden en beseffen dat

Een derde van de vrouwen vindt dat hun partner te weinig doet in het huishouden. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Hun man beseft dat, want bijna evenveel mannen vinden van zichzelf dat ze thuis te weinig de handen uit de mouwen steken.

Na de werkuren en eventuele overuren moet het huishoudelijke werk voor de meeste Vlamingen nog beginnen. Ook in 2016 blijven de traditionele man-vrouw-rollenpatronen nog steeds volop van kracht. Hoewel ruim 2 op de 3 Vlamingen aangeven dat ze verdeling van de huishoudelijke taken eerlijk vinden, blijft het in veel gevallen nog steeds moeder de vrouw die de was en de plas doet.

Een derde van de vrouwen vindt dat hun partner te weinig doet in het huishouden. Hun partner beseft dat, want bijna evenveel mannen vinden van zichzelf dat ze thuis te weinig de handen uit de mouwen steken. De verschillen zijn het grootst bij een werkende vrouw die samen is met een huisman. Hoewel de huisman in die situatie vrij gelukkig is met de verdeling van de taken, gaat dat voor zijn wederhelft in amper de helft van de gevallen op. Een op de vijf vrouwen in die situatie vindt zelfs dat hun man veel te weinig doet.

Als het over de opvoeding van de kinderen gaat, is de Vlaming iets meer tevreden met de verdeling. Bijna 70 procent van de Vlamingen vindt de verdeling eerlijk. Al komt dit vooral door de hoge tevredenheid van de mannen. De tevredenheid ligt bij de vrouwen immers even hoog (of laag) als bij de verdeling van de taken in het huishouden.

"De rollenpatronen zijn ook in 2016 nog steeds onvoorstelbaar aanwezig", zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB) die al ruim 15 jaar de tijdsbesteding van de Vlaming onderzoekt en analyseert. "In al die tijd is er nauwelijks iets veranderd." En daar zijn volgens de socioloog vooral de vrouwen de dupe van, omdat die én een carrière moeten uitbouwen én kinderen moeten opvoeden.

Het probleem daar is vooral dat onze cultuur voor vrouwen geen duidelijke prioriteit stelt tussen de arbeidsrol en de moederrol. "Ze moeten carrière maken, maar niet te veel. Een carrièrevrouw is immers in veel ogen een slechte moeder", zegt Glorieux. Ook het moederschap wordt maatschappelijk als een belangrijke taak voor de vrouw gezien. "Maar ook dat mag niet te veel, want dat is niet meer van deze tijd: een vrouw moet ook carrière maken", aldus de socioloog. "Een vrouw kan dus heel moeilijk goed doen. Het is heel moeilijk een evenwicht te vinden."

Dat laatste is bij mannen wel anders. Bij mannen ligt de focus volgens Glorieux nog steeds duidelijk bij betaalde arbeid. "Een man die goed zijn brood verdient en zijn familie dus kan onderhouden, wordt gepercipieerd als een goede man. Als die daarenboven af en toe iets doet in het huishouden of met de kinderen, is hij een fantastische man."

Zoals ook uit ons onderzoek blijkt is de overgrote meerderheid van de Vlamingen wel tevreden met de verdeling van de huishoudelijke taken. "Veel vrouwen vinden het niet abnormaal om meer te doen in het huishouden dan hun man, omdat dat zo ingebakken zit bij hen." Dat veranderen kan volgens de socioloog niet op vandaag of morgen, want "daarvoor is een culturele omslag nodig".

Tussen 25/02 en 28/03 heeft onderzoeksbureau Indiville in opdracht van VRT Nieuws 2.163 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar online en telefonisch bevraagd.

Meest gelezen