Afscheid van "typische VU'er" Paul Van Grembergen

In Ertvelde, een deelgemeente van de Oost-Vlaamse gemeente Evergem, is de begrafenisplechtigheid gehouden voor Paul Van Grembergen. De parochiekerk was volgelopen en ook de politieke wereld bracht een laatste groet aan de vroegere Vlaams minister en burgemeester van Evergem. Onder hen veel oud-leden van de Volksunie, de partij waarvan hij één van de boegbeelden was.

Van Grembergen overleed vorige week op 78-jarige leeftijd. Hij maakte deel uit van de vroegere Volksunie (VU) en was in zijn politieke carrière onder meer Kamerlid, Vlaams parlementslid en burgemeester van Evergem. Toen de partij stopte, koos hij voor het progressieve Spirit van Bert Anciaux. Die noemde hem vanochtend “veel progressiever dan veel mensen dachten. Maar tegelijk was hij een absolute Vlaams-nationalist die het Vlaams nationalisme als iets ontvoogdends zag.”

In 2001 werd Van Grembergen op 63-jarige leeftijd nog onverwacht minister in de Vlaamse regering, na het ontslag van Johan Sauwens. Die was in opspraak gekomen omdat hij een jubileum van het Sint-Maartensfonds, de vereniging van de oud-Oostfronters, had bijgewoond. Sauwens schetste Van Grembergen vanochtend als “iemand die met heel veel wijsheid stap voor stap aan het Vlaanderen van de toekomst heeft gebouwd.”

“Typische VU’er”

Na het ontslag van Bert Anciaux kreeg van Grembergen als enige Spirit-minister Cultuur in zijn portefeuille. Iets wat op zijn lijf geschreven was, als cultuurliefhebber. Zo herinnert minister-president Geert Bourgeois de overledene. “Ik noem hem ook een typische VU’er: een democratisch Vlaams-nationalist met een zeer sterke betrokkenheid op de gemeenschap, het gemeenschapsgevoel, het verbindende element in de samenleving.”

Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, herinnert zich Van Grembergen vooral als “een heel warm mens en iemand die -zoals ze bij ons zeggen- gene flauwe zever verkocht. Als hij iets zei dan droeg dat iets bij, was dat waardevol en had het inhoud en visie.”

De plechtigheid waar ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en staatssecretaris en oud VU’er Bart Tommelein (Open VLD) op aanwezig waren, verliep zonder speeches van politici. Na de dienst werd het lichaam van Van Grembergen bijgezet in de familiegrafkelder.

Meest gelezen