Eerste elektrische taxi krijgt voorrang in Leuven

In Leuven rijdt binnenkort de eerste elektrische taxi rond. Die krijgt voorrang op gewone voertuigen. Het Leuvense stadsbestuur past daarvoor het taxireglement aan.
Archieffoto

Leuven wil het gebruik van elektrische taxi's actief promoten. "We passen een onderdeel van het politiereglement aan om elektrische taxi's voorrang te geven. Zij krijgen de voorkeur als er vergunningen vrij komen", zegt schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V). "De Leuvense taximaatschappijen zijn enthousiast."

Vanaf nu zal de stad standplaatsen voor elektrische taxi's voorbehouden en bijkomende vergunningen uitreiken voor elektrische voertuigen. "Om te vermijden dat een elektrische taxi op termijn vervangen wordt door een gewone auto stellen we expliciet in het reglement dat ook de reserve- of vervangingstaxi elektrisch moet zijn", stelt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A). De taxi's krijgen een sticker om aan te geven dat ze elektrisch rijden.

Vanaf 2020 alle taxi's elektrisch?

"Taxi Axi" reageerde als eerste positief op de oproep van de stad. Zaakvoerder Johan Machtelinckx voegde een honderd procent elektrische auto toe aan zijn wagenpark.

Het initiatief past in een proefproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Belgische taxifederatie (GTL). Zij onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 2020 alle taxi's in Vlaanderen elektrisch te laten rijden.

"Elektrische maar ook gedeelde mobiliteit speelt een cruciale rol in de transitie naar een koolstofarme samenleving", zegt Jonathan Lambregs van BBL. "De taxisector is daarbij een belangrijke speler. E-taxi's zijn een tastbaar voorbeeld van de elektrische wagen als het nieuwe normaal."

Meest gelezen