België telt ruim 3,5 miljoen gepensioneerden in 2050

In 2050 wonen in ons land meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden, goed voor 30 procent van de bevolking. Dat blijkt uit een studie van Belfius.
© Thomas S. / Andia.fr

Wat zijn de laatste prognoses voor de vergrijzing in België? En wat is de verwachte impact op maatschappelijk vlak, maar ook voor de overheidsfinanciën, de gemeenten en de OCMW's? Op die vragen heeft Belfius geprobeerd antwoorden te vinden in een zogenoemde thematische analyse.

Daaruit blijkt dat België in 2050 ruim 3,5 miljoen gepensioneerden zal tellen, goed voor 30 procent van de bevolking. Al in 2026 zal Vlaanderen evenveel inwoners ouder dan 67 tellen als jongeren jonger dan 18.

Het is dan ook vooral in Vlaanderen dat de vergrijzing zich het snelste zal laten voelen. In Wallonië gebeurt dat trager. Brussel blijft dan weer een opvallend jong gewest.

Ook binnen de regio's bestaan grote verschillen. Nu al tellen verschillende kustgemeentes dubbel zoveel 67-plussers als jongeren jonger dan 18.

Tussen 2020 en 2060 zal de Belgische bevolking gemiddeld met 40.000 inwoners per jaar aangroeien. In 2030 zal ons land 12 miljoen inwoners tellen. In 2060 klokt België af op 13 miljoen inwoners. In datzelfde jaar wonen in ons land 1,2 miljoen 80-plussers. Op dat moment vertegenwoordigen zij 9,1 procent van de bevolking. Vandaag is dat 4,8 procent.

imago stock&people

Pensioenen en gezondheidszorg

Deze demografische verschuivingen zullen heel wat aspecten van ons dagelijkse leven beïnvloeden en de vraag naar sociale bijstand, gezondheidszorg en voorzieningen van openbaar nut ingrijpend wijzigen, zo waarschuwt Belfius. Volgens de bank zal de vergrijzing een grote invloed hebben op de financiën van de diverse overheidsniveaus.

De sociale zekerheid zal het grootste deel van de budgettaire lasten die rechtstreeks met de vergrijzing verband houden moeten dragen, stelt Belfius. Het gaat dan om pensioenen en gezondheidszorg.

Toch zullen mensen ook steeds meer bij de lokale besturen aankloppen. Tegelijk zullen hun financieringsbronnen sterk wijzigen gezien de verwachte daling van de opbrengst van de lokale belastingen. De budgettaire weerslag zal echter sterk verschillen van gemeente tot gemeente.

Meest gelezen