Eerste bouwsteen Vlaamse sociale zekerheid is een feit

Het Vlaams Parlement heeft het decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) goedgekeurd. Daarmee is een embryonale Vlaamse sociale zekerheid een feit. Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gaat het om een eerste fase en zal de Vlaamse sociale bescherming nog worden uitgebreid.

De Vlaamse Sociale Bescherming bestaat voorlopig uit drie tegemoetkomingen: de bestaande Vlaamse zorgverzekering (130 euro per maand), het nieuwe basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap (300 euro per maand) en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) (83 à 560 euro per maand).

De drie premies zijn samen jaarlijks goed voor een bedrag van 700 miljoen euro. De tegemoetkomingen zullen worden uitbetaald door de zorgkassen die nu al de zorgverzekering uitbetalen. Waar mogelijk zullen zij dat automatisch doen.

300 euro per maand voor personen met een handicap is uiteraard niet genoeg om alle kosten te dekken. "De hervorming naar een persoonsvormend financieringssysteem veronderstelt natuurlijk ook een tweede trap, waarbij je de volledige ondersteuning kan vragen, en dat is een ander onderdeel van die hele hervorming", licht Vandeurzen toe in "De ochtend".

"Deze eerste pijlers van onze Vlaamse Sociale Bescherming helpen mensen om hun zorg betaalbaar te houden en helpen te vermijden dat zorgkosten tot armoede leiden", zegt hij.

Het gaat ook nog maar om de eerste fase. In een tweede fase wordt de financiering van de ouderenzorg, de thuiszorg, de revalidatie en de psychiatrische verzorgingstehuizen herbekeken. De bedoeling is om ook in die sectoren te werken met financiering waarbij het budget bepaald wordt op basis van de noden van de persoon.

Nieuwe koterijen?

Groen heeft kritiek. "De verschillende systemen van uitkeringen laat men gewoon naast elkaar bestaan", vindt Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt. "In plaats van een mooi groot nieuw huis te bouwen, gaat men voor Vlaamse koterijen met allerlei uitkeringen naast elkaar."

De uitkeringen komen nu uit verschillende potjes, en dat maakt het er voor de belanghebbenden niet echt duidelijker op. "Bundel al die krachten en maak één systeem op maat van de mensen", vraagt Van den Brandt.

"Dat ene aanspreekpunt, dat ene unieke loket, gaat er natuurlijk komen", reageert Vandeurzen. "Het zal een zorgkas zijn die over al die informatie kan beschikken, die advies kan geven. Door het allemaal in één verzekeringssysteem te brengen, krijgen we de kans om naar één inschalingssysteem te gaan. Automatische rechtentoekenningen: dat zal allemaal mogelijk zijn."

Meer informatie vindt u op www.vlaamsesocialebescherming.be.

Meest gelezen