"Aanpakken regelmatige wateroverlast is zaak van iedereen"

Een regenput maken of een oprit waterdoorlatend maken, burgers moeten weten dat het op die manier aanpakken van regelmatige wateroverlast en het voorkomen van waterschaarste een zaak is van en voor iedereen. Dat zeggen internationale waterexperts en dat beaamt ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

De afgelopen twee weken bezochten de internationale waterexperts Margaret Catley-Carlson en Glen T. Daigger Vlaanderen op uitnodiging van de Koninklijke Vlaamse Academie. Die pleit er, samen met de experts, voor dat Vlaanderen snel werk maakt van een nieuwe strategie op het vlak van de waterveiligheid. Want periodes van te veel aan water worden in de toekomst allicht wel vaker opgevolgd door extreme droogte.

"Er zijn wel plannen, de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) zet alles op papier, maar in de uitvoering kunnen we veel sterkere coördinatie gebruiken", zegt professor Willy Verstraete (UGent). Hij pleit voor meer daadkracht op korte termijn. "Want veel ruimtelijke plannen nemen snel 20 jaar in beslag."

Daarnaast moet de burger meer bewust gemaakt worden van de problematiek. "De Vlaming moet meer bewust worden van zijn kwetsbaarheid, van te veel of te weinig water. We moeten daarbij de ecosysteemdiensten leren appreciëren, want een wadi (infiltratiezone) in een wijk levert bijvoorbeeld ook een aangenamere buurt of een financiële meerwaarde op.

Communicatie en sensibilisering

Minister Schauvliege zegt dat de CIW samen met de verschillende waterbeheerders zal blijven inzetten op communicatie en sensibilisering. "Er zijn op dat vlak de voorbije jaren ook al heel wat inspanningen geleverd", klinkt het. "Maar water komt bij veel mensen maar onder de aandacht, wanneer er een probleem is, en daar moeten we iets aan veranderen, zeker als het gaat over de problematiek van waterschaarste. We moeten ons er van bewust zijn dat water niet zomaar een evidentie is."

En burgers kunnen inspanningen leveren, bijvoorbeeld door regenwaterputten te plaatsen en dat water ook te gebruiken. Het plaatsen is overigens verplicht bij nieuwbouw en grondige renovatie. De minister denkt er ook aan om via MOS (Milieuzorg op school) meer op water in te zetten, in de hoop hetzelfde positieve effect te krijgen als de aanpak rond recyclage en sortering jaren geleden.

Vlaanderen beschikt over een jaarbudget van 300 miljoen euro voor haar waterbeleid. De experts waren onder meer positief over de CIW of de aanpak van de overstromingsproblematiek, met een drieledige aanpak van bescherming, preventie en paraatheid.

Meest gelezen