Een selfie aan het Atomium? Het kan voortaan legaal

Een kunstenaar kan zich niet langer verzetten tegen een foto of een publicatie op het internet van haar of zijn werk als het zich op het openbaar domein bevindt. De Kamer heeft een wetsvoorstel van CD&V en Open VLD in die zin goedgekeurd.
© José Fuste Raga - www.belgaimage.be

Door de technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig een eitje om foto's te nemen en die te verspreiden. Dat doet soms juridische problemen rijzen omdat een foto een reproductie kan zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk. Een foto nemen uit een boek om die dan te verspreiden, is bijvoorbeeld uit den boze.

Een bijzondere situatie is die waarbij auteursrechtelijk beschermde werken permanent in openbare plaatsen zijn ondergebracht. Denk aan een beeldhouwwerk dat op een plein staat, een architecturaal bijzonder gebouw langs een vrij toegankelijke weg of een graveerwerk aan een openbaar gebouw. Omdat zulke werken zich permanent in het openbaar bevinden, wordt de vrijheid beperkt om foto's in openbare plaatsen te nemen doordat deze werken zelf auteursrechtelijke bescherming genieten. In principe was een selfie nemen met bijvoorbeeld het Atomium op de achtergrond hierdoor illegaal.

Het wetsvoorstel bepaalt nu dat de auteur of rechthebbende zich niet langer kan verzetten tegen een reproductie van zijn werk van beeldende, grafische of bouwkundige kunst dat zich in het openbaar domein bevindt. De tekst stelt dat de vrijheid van het individu om foto's te nemen in de publieke ruimte moet worden gerespecteerd. Het gaat daarentegen niet om openbare musea of het interieur van gebouwen die niet permanent geopend zijn voor het publiek.

De tekst kreeg de steun van de meerderheid. Er waren 42 tegenstemmen van de PS, de SP.A, de PVDA, CDH en DéFI. Ecolo-Groen onthield zich.

Meest gelezen