Glazen plafond is ook bij de VRT een realiteit

Hoewel de VRT ernaar streeft om de maatschappelijke realiteit van Vlaanderen te weerspiegelen, slaagt de openbare omroep er niet in om het streefcijfer van 33 procent vrouwen in het management te behalen. In het zopas gepubliceerde jaarverslag 2015 blijkt dat het percentage vrouwen in het management vorig jaar in realiteit 22,0 procent bedroeg. In 2013 was het nog 30,4 procent.

De VRT had eind 2015 precies 2.313 actieve personeelsleden (eind 2014: 2.402) in dienst, of 2.162,6 voltijds equivalenten. 1,2 procent van de medewerkers een arbeidshandicap, terwijl het streefcijfer 1,5 procent bedraagt. Het percentage personen met een migratieachtergrond bedroeg 2,9 procent, terwijl het streefcijfer 4 procent was tegen eind 2014.

Eind 2015 was 39 procent van de medewerkers een vrouw, terwijl het streefcijfer 40 procent is. Vooral voor technische functies waren er relatief weinig vrouwelijke kandidaten. In het management (functieklassen A, B en C) was 22 procent een vrouw, dat is meer dan tien procentpunt minder dan het streefcijfer van 33 procent.

Opmerkelijk is nog dat het aantal vrouwen in het management de afgelopen jaren gedaald is, al is diversiteit al enkele jaren een telkens terugkerende ambitie.

Man/vrouwverhouding evolueeerde ongunstig

Het Charter Diversiteit ("Iedereen verschillend, iedereen welkom") omschrijft de kernpunten van het diversiteitsbeleid van de openbare omroep als volgt: "De VRT werkt op verschillende domeinen om haar diversiteitsdoel te realiseren: het bereik van specifieke bevolkingsgroepen, de beeldvorming ervan, de toegankelijkheid voor doelgroepen en het personeelsbeleid". Ook de Beheersovereenkomst 2012-2016 stelt dat de VRT zijn personeelsbestand diverser moet maken.

Maar van het jaar 2012 af daalde het aantal vrouwen in het management van de VRT van 30 over 25 en 24 naar 22 procent. De VRT geeft als commentaar mee in het Jaarverslag: "Het personeelsbestand evolueerde naar een meer diverse samenstelling wat betreft personen met een migratieachtergrond en personen met een beperking, al was de evolutie niet zo groot als gewenst.

De man/vrouw-verhouding (zowel in het totaal personeelsbestand als in het management) evolueerde in ongunstige zin ten opzichte van de opgestelde normen. Om financiële redenen bouwde de VRT haar personeelsbestand af. Dat bemoeilijkte de instroom van personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking en vrouwen."

Meest gelezen