1 op de 3 Vlamingen vindt zijn job niet zinvol

Een op de drie Vlaamse werknemers vindt zijn werk niet zinvol. Dat blijkt uit een studie van de Antwerp Management School. Wie zijn werk zinvol vindt, is vaak ook bereid om langer te werken. Veel bedrijven laten steken vallen als het over feedback geven aan hun personeelsleden gaat.
Reporters

Het onderzoek heeft bijna 48.000 werknemers bevraagd en focuste op 4 pijlers: je talenten ten volle kunnen benutten, je job graag doen, jezelf kunnen zijn en ervaren dat je werkgever je autonomie en ondersteuning biedt. Slechts 5 procent ervaart zinvolheid over alle 4 die pijlers. 14 procent scoort hoog op 2 of 3 pijlers en ongeveer evenveel mensen op slechts 1 pijler.

De overgrote meerderheid, bijna 70 procent van de respondenten, excelleert op geen enkele van de vier pijlers. Over het algemeen vindt 1 op de 3 werknemers zijn job niet zinvol. Nochtans is dat wel belangrijk, zegt onderzoekster Ans De Vos: "Wie goed scoort op alle 4 de pijlers, geeft aan dat ze hun werk wel zien volhouden tot aan hun pensioen." Jobs die als niet zinvol worden gepercipieerd, hebben vaker last van ziekteverzuim.

Het grootste probleem volgens het onderzoek is het gebrek aan zelfstandigheid en feedback bij veel bedrijven. Werkgevers kunnen hier concreet iets aan doen door hun werknemers meer autonomie te geven en werk te maken van een echte feedbackcultuur. Vooral wat dat laatste betreft, scoren veel bedrijven erg laag.

In de resultaten zijn ook enkele breuklijnen te merken. Zo scoren zelfstandigen een pak beter dan werknemers, omdat die meer zeggenschap hebben over hun eigen jobinhoud. Hetzelfde geldt voor kaderleden tegenover arbeiders en uitvoerende bedienden. Vooral bij die twee laatste categorieën moet volgens het onderzoek meer ingezet worden op zinvolheid.

"De resultaten van deze nulmeting vormen een belangrijke barometer", zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). "We roepen op om aan de slag te gaan en pistes uit te werken om zinvol werk te verhogen bij iedereen. Ik neem dit alvast mee in de uitvoering van het project Werkbaar Wendbaar Werk."

Meest gelezen