Voormalige priester Hooglede vrijgesproken van zedenfeiten

Een 50-jarige priester uit Hooglede is door de correctionele rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor verkrachting en aanranding van een 17-jarige jongen. De feiten dateren van 2002, toen hij priester was in Menen. Volgens de rechter is er twijfel of het slachtoffer nog minderjarig was en of de feiten al dan niet met wederzijdse toestemming zijn gebeurd.
Godong contact@godong-photo.com

Het vermeende misbruik startte in 2002, toen het slachtoffer de priester om hulp ging vragen bij een schoolopdracht. Bij latere bezoekjes volgden aanrakingen en seksuele handelingen.

Pas in maart 2013 meldde het slachtoffer de feiten aan het opvangpunt voor seksueel misbruik binnen de kerk, die de klacht vervolgens naar het gerecht doorspeelde. De priester kreeg aanvankelijk van het bisdom enkel de minimumsanctie: een omgangsverbod met jongeren.

Anderhalf jaar later, in november 2014, zette de Brugse bisschop Jozef De Kesel de priester toch op non-actief, na commotie rond een andere priester. Die maatregel blijft voorlopig van kracht.

De priester heeft de seksuele handelingen met de jongen nooit ontkend, maar zegt dat er geen sprake is van misbruik omdat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. Het vermeende slachtoffer ontkent dat.