Zenders beboet voor inbreuken op sponsorboodschappen

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft inbreuken op het Mediadecreet vastgesteld bij de zenders VTM, Vier en Vitaya. Ze krijgen een boete van respectievelijk 10.000 euro, 5.000 euro en 2.000 euro voor het niet naleven van de regels voor het uitzenden van sponsorboodschappen.
Reporters

De VRM heeft tijdens de controle van de uitzendingen van de verschillende Vlaamse zenders tussen 20 februari in 2 maart vastgesteld dat er op enkele zenders sponsorboodschappen werden uitgezonden die niet in overeenstemming zijn met het Mediadecreet.

Een sponsorvermelding mag volgens het Mediadecreet niet aanzetten tot consumptie. VTM kreeg de zwaarste boete van de VRM omdat de zender reeds eerder een administratieve geldboete had gekregen voor gelijkaardige inbreuken.

"Gelet op het herhaaldelijke karakter van de inbreuk, het significante marktaandeel van het omroepprogramma en het hoge tarief voor de sponsorvermelding, legt de VRM een administratieve geldboete van 10.000 euro op", klinkt het.

Ook bij Vier wordt rekening gehouden met een eerdere beslissing over sponsorvermelding. Vier krijgt een boete van 5.000 euro. De boete van 2.000 euro voor Vitaya voor gelijkaardige feiten is lager, omdat de zender een beperkt marktaandeel heeft.

Meest gelezen