Ierland en Noord-Ierland willen geen referendum

In navolging van Schotland, vraagt ook de Noord-Ierse nationalistische partij Sinn Féin om een referendum over de aanhechting van Noord-Ierland bij de Republiek Ierland. Maar Dublin en Belfast verwerpen het voorstel.

Net zoals in Schotland heeft in Noord-Ierland een meerderheid van de bevolking vóór het behoud van het Britse EU-lidmaatschap gestemd. Dat het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel heeft beslist om uit de Europese Unie te stappen, komt dan ook hard aan in deze landsdelen.

Eerder op de dag heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon al gezegd dat ze een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk wil. Nu uit ook de Noord-Ierse (katholieke) nationalistische partij Sinn Féin deze wens.

Goedevrijdagakkoorden

"Dit is een belangrijke kwestie voor ons", zegt vicepremier van Noord-Ierland Martin McGuinness van Sinn Féin. Hij is geenszins opgezet met de uitslag van het referendum en verwijst naar de moeizaam bereikte vrede tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland met de Goedevrijdagakkoorden in 1998. "Dit is een beslissing die in mijn ogen het goede werk van de Goedevrijdagakkoorden ondermijnt."

"Wij kijken naar Dublin voor steun. Wij kijken naar het Noord-Ierse parlement om op te komen voor de democratisch geuite wensen van de mensen van het noorden. Jullie zijn erg duidelijk geweest dat wij onder geen enkel beding de EU willen verlaten."

"De Schotten menen dat het belang van deze beslissing zo groot is dat ze een tweede referendum over onafhankelijkheid op de agenda hebben geplaatst. Het Noord-Ierse parlement moet begrijpen dat ook wij gezien de draagwijdte van deze beslissing een referendum over de grens willen."

Met dat laatste verwijst hij naar de grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland. Momenteel is dat nog een Europese binnengrens die inwoners van de beide landen makkelijk kunnen overschrijden, maar zodra het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt, wordt dat een buitengrens van de EU met alle hindernissen tot gevolg.

Instabiliteit en versplintering

Sinn Féin vraagt dus de facto om een referendum waarin de Noord-Ieren zich kunnen uitspreken over een aanhechting bij de Republiek Ierland. Juridisch gezien is dat mogelijk: de Goedevrijdagakkoorden laten ruimte voor een dergelijk referendum.

Bang dat dit het geweld tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland zal doen oplaaien, is McGuinness niet. Nochtans heeft de grootste protestantse partij in de provincie campagne vóór de brexit gevoerd.

"Mensen hebben schrik dat zo'n referendum tot instabiliteit en versplintering zal leiden", zegt hij. "Waarom zou dat zo zijn? Ik geloof dat zo'n referendum op een beschaafde manier kan plaatsvinden zoals dat twee jaar geleden in Schotland is gebeurd."

Dublin en Belfast verwerpen voorstel van Sinn Fein

De Ierse en Noord-Ierse leiders hebben het voorstel van Sinn Fein verworpen. De Noord-Ierse premier Arlene Foster is tegen, de Ierse premier Enda Kenny zei dat er momenteel andere katten te geselen zijn.

Volgens Ierse media komt het Ierse parlement maandag wel samen uit reces om zich over de gevolgen van het brexit-referendum te beraden.

De Goede-Vrijdagakkoorden van 1998, die een einde maakten aan jarenlange strijd tussen katholieke republikeinen en protestantse unionisten, laten een referendum toe op voorwaarde dat er een grote steun van de publieke opinie is. Volgens Foster is die er niet.