Vrij Nederland wordt dan toch maandblad

Vrij Nederland wordt definitief een maandblad in de papieren vorm. Eind vorig jaar werd aangekondigd dat het opinieweekblad hervormd zou worden tot een papieren maandblad met een belangrijke onlinepoot. Na maanden verzet door de redactie is er een akkoord bereikt met eigenaar WPG Uitgevers over de hervorming van het blad.

"We gaan elkaar ontmoeten op papier, online en live tijdens discussies en debatten", meldt de redactie van het Nederlandse opinieweekblad Vrij Nederland. Eind vorig jaar raakte bekend dat eigenaar WPG Uitgevers het weekblad wou hervormen naar een maandblad.

Het nieuwe maandblad wil zich onderscheiden met lange verhalen, diepgravende onderzoeksjournalistiek en literaire reportages. Daarnaast komt er een onlineplatform en verschijnen er zes aparte specials.

Nog geen twee weken geleden werd bekend dat waarnemend hoofdredacteur Robert van de Griend met onmiddellijke ingang opstapte bij Vrij Nederland. Van de Griend was waarnemend hoofdredacteur na het vertrek in januari van hoofdredacteur Frits van Exter.

Vrij Nederland werd opgericht als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog. De naam was geïnspireerd op verzetszender Radio Vrij Nederland. De hoogste oplage bereikte VN in 1978 met 117.165 exemplaren.