Transgenders zijn voortaan welkom in Amerikaanse leger

Het Amerikaanse leger heeft het verbod op transgenders in militaire functies opgeheven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Ash Carter bekendgemaakt. De maatregel gaat meteen van kracht.

"Het is de juiste beslissing om te nemen en het is een verdere stap om te verzekeren dat we de meest gekwalificeerde mensen rekruteren en behouden", zegt Carter in een mededeling.

Een jaar geleden had Carter al aangekondigd dat hij de regel wilde herzien. Hij richtte toen een werkgroep op die moest onderzoeken welke gevolgen die openstelling voor het leger zou hebben. Daarbij werd rekening gehouden met zowel medische als juridische en beleidsmatige overwegingen, zegt Carter. Naast de onmiddellijke schrapping van de regel, zal het leger transgenders van 1 oktober 2016 onder meer voorzien van "de nodige medische zorgen en behandelingen" als een dokter bepaalt dat een geslachtsverandering een "medische noodzakelijkheid" is.

Het is niet duidelijk hoeveel transgenders het Amerikaanse leger precies telt. Volgens een schatting van de denktank Rand, die Carter citeerde, zou het om zowat 2.450 van de 1,3 miljoen actieve militairen gaan.

Holebi's en vrouwen

Holebi's mogen officieel ook nog maar sinds 2011 deel uitmaken van het Amerikaanse leger. Tot dan gold het zogenaamde "don't ask, don't tell"-beleid, wat inhield dat je als holebi in het leger geacht werd om te zwijgen over je seksuele voorkeur.

Vorig jaar heeft het Pentagon ook alle functies in het Amerikaanse leger opengesteld voor vrouwen. Minister van Defensie Cartner zei toen dat "de vrouwen enkel toegelaten worden als ze voldoen aan alle voorwaarden die vereist zijn voor de post", waarmee hij onder meer alludeerde op hun "fysieke capaciteiten".

Meest gelezen