Ruim helft van Vlaamse fietspaden is niet comfortabel

Ruim de helft van de fietspaden in Vlaanderen is oncomfortabel en heeft een laag trilcomfort. Dat blijkt uit een onderzoek bij 2.500 fietsers en 173 gemeenten. De Fietsersbond vraagt een aanpassing van de huidige subsidieregeling want die houdt momenteel geen rekening met de wegbedekking. Minister Ben Weyts (N-VA) erkent dat de subsidieregeling nog beter kan.
ImageGlobe

De fietser is vandaag kritischer en wil niet alleen méér maar ook betere, comfortabelere fietspaden en meer ruimte, aldus de Fietsersbond. Een aanpassing van de subsidieregeling moet volgens de bond aandacht besteden aan het trilcomfort.

"De keuze van de materialen is enorm bepalend voor het niveau van het trilcomfort", aldus onderzoeker Bruno Coessens. "Als we kijken naar Nederland dan is meer dan 50 procent van de fietspaden in asfalt. In Vlaanderen is dat amper 26 procent. De meeste fietspaden in Vlaanderen -zowat 40 procent- bestaan uit cementbeton, 30 procent bestaat uit betonklinkers. Dat zijn materialen waarmee je moeilijk een comfortabel fietspad kan aanleggen."

Een aanpassing van de subsidieregeling dringt zich volgens de bond op. "Voor een voldoende breed en afgescheiden fietspad in slechte staat zijn geen subsidies", aldus de bond. "De financiering ervan valt voor 100 procent ten laste van de gemeenten en in financieel moeilijke tijden is dat vaak geen prioriteit."

"Gemeenten zijn zich wel degelijk bewust van het probleem", aldus Coessens. "Ze weten bijvoorbeeld dat asfalt meer comfort geeft, maar kiezen dan toch voor pakweg klinkers of cementbeton om esthetische of onderhoudsredenen."

De Fietsersbond vraagt ook extra geld voor de aanpak van bestaande fietsinfrastructuur in slechte staat. Vandaag maakt Vlaanderen daar 100 miljoen euro voor vrij. Ook meer transparantie in de verdeling van de middelen is volgens de bond een must. "Vandaag is het vaak onduidelijk waar al het geld precies naartoe gaat en hoe het wordt besteed."

"Ik verhoog de subsidiemogelijkheden"

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kiest het Vlaams Gewest meestal voor asfalt bij de aanleg van fietspaden langs gewestwegen. Maar lokale besturen kiezen soms voor andere materialen aldus Weyts. "Je ziet dat men op lokaal niveau soms een compromis wil sluiten met de nutsmaatschappijen die bv. klinkers verkiezen, omdat ze dan ook makkelijker aan de leidingen zouden kunnen werken."

"Niettemin verhoog ik de subsidiemogelijkheden voor de gemeenten, zodat men meer kan investeren in comfortabele, snelle en veilige fietspaden. We verhogen ook de totaalbudgetten voor fietsinvesteringen."

Fietsersbond klaagt in filmpje "oncomfortabele fietspaden" aan

Meest gelezen