Bonte: "Dit is de logica die zegeviert"

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) is blij dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van Uplace heeft vernietigd. Zijn partij en Groen vinden dat de Vlaamse regering Uplace nu definitief moet begraven. Open VLD reageert verheugd op de uitspraak. Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) benadrukt dat de Raad gewoon de rechtsgang heeft gevolgd.

"Dit is de logica die zegeviert", zegt Bonte over het feit de Uplace zijn bouwvergunning kwijt is. "De Raad heeft kordaat beslist. Dit is geen schorsing, maar een vernietiging. Uplace staat nu nergens meer. De Raad heeft een mobiliteitsinfarct in de streek en in het hele land vermeden."

"Normaal kan de Vlaamse regering hier niks meer aan veranderen", maakt hij zich sterk. "Ze kan alleen nog de hele procedure van nul af aan herbeginnen, met alle bijhorende risico's."

"Ik begrijp dat Uplace zich afvraagt of ondernemen in dit land nog mogelijk is. Maar deze uitspraak bewijst dat we een weinig ordentelijke decretale wetgeving hebben. Vorige week heb ik een e-mail gekregen van de Vlaamse administratie die zelf ook niet meer weet hoeveel en wat precies is vergund. Deze uitspraak is een veroordeling van het ruimtelijk beleid in de noordrand."

"Paard beter laten inslapen"

"Zou men het kreupele paard nu niet beter laten inslapen in plaats van eindeloos op te lappen?", vraagt ook Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke van de SP.A. "Stilaan verzeilt Uplace in het geld- en tijdverslindend juridisch moeras waar zo vaak voor gewaarschuwd is."

Deze beslissing is goed nieuws voor de lokale handelaars en de omwonenden in Vlaams-Brabant, vindt Groen. "Dit is wel slecht nieuws voor de regering-Bourgeois, die met een ongelofelijke hardnekkigheid zowat de laatste verdediger van dit slechte project was. Als ze naar de ondernemers en de mensen in de streek hadden geluisterd, hadden de Vlaamse regeringspartijen dit project al lang moeten begraven", aldus Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum.

"Procedureslag"

Opvallend: burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef (SP.A) betreurt de beslissing van de Raad. De terreinen waarop Uplace staat gepland, liggen in zijn gemeente. Hij heeft het over een "procedureslag". "Inhoudelijk is er voor zover ik weet geen enkel probleem", zegt hij.

"Het is uiteraard spijtig dat een vergunning na zes jaar vernietigd wordt en niet op inhoudelijke basis", aldus De Groef. "Ik vraag me af welke ondernemer nog een initiatief zal nemen om werkgelegenheid te creëren."

"Heel belangrijk signaal"

Vlaams Parlementslid en schepen in Vilvoorde Jo De Ro (Open VLD) hoopt dat Uplace nu einde verhaal is. "Dit is geen fait divers", zegt hij. "De Raad is een orgaan dat zwaar weegt binnen de ruimtelijke ordening."

"Bovendien is de milieuvergunning gekoppeld aan deze bouwvergunning. Als ook die vergunning vervalt is dat een heel belangrijk signaal aan degenen die ons al jaren muggenzifters noemen als we zeggen dat dit een fout project op de foute plaats is." De argumentatie van de Raad voor vergunningsbetwistingen kan volgens De Ro nu ook in andere dossiers worden gebruikt.

Burgemeester van Mechelen en Open VLD-fractieleider in het Vlaams Parlement Bart Somers is naar eigen zeggen "verheugd". "Dit is opnieuw een uitspraak met een grote impact op de slaagkansen van het project", stelt hij. "Het bewijst ook dat ons recht nog steeds goed functioneert." Een oproep aan de initiatiefnemers van Uplace om er definitief mee op te houden, doet hij echter niet.

"Procedures moeten worden gevolgd zoals het hoort"

"Dit is gewoon de rechtsgang", reageert Vlaams minister van Economie in "Terzake" op de vernietiging van de bouwvergunning. Opvallend: hij heeft ze in 2011 zelf toegekend aan Uplace toen hij nog minister van Ruimtelijke Ordening was.

"De procedures moeten worden gevolgd zoals het hoort. Als Uplace een nieuwe bouwvergunning wil aanvragen op basis van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dan veronderstel ik dat collega Joke Schauvliege (de huidige minister van Omgeving, red.) die aanvraag in eer en geweten zal beoordelen. Uplace heeft het recht om een nieuwe bouwvergunning aan te vragen. Het is aan de Vlaamse regering en Schauvliege om een beslissing te nemen."

Jasper Jacobs