Laagste criminaliteitscijfers sinds begin metingen

De criminaliteit is sinds het begin van de metingen in 2000 nog nooit zo laag geweest. De laatste 5 jaar is het aantal misdrijven met 15 procent gedaald. Vooral het aantal inbraken en autodiefstallen daalt fors. Terrorisme, cybercriminaliteit en wapenhandel zitten in de lift.

Vorig jaar zijn er 900.000 misdrijven gerapporteerd. Dat is 7,7 procent minder dan vorig jaar en 15,4 procent lager dan 5 jaar geleden. Het is zelfs het laagste totaal sinds het begin van de metingen in het jaar 2000. De daling is het grootst in Brussel waar de cijfers in vergelijking met vorig jaar ruim 10 procent lager lagen. In Vlaanderen en Wallonië is de daling respectievelijk 7,5 procent en 6,7 procent.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) komt dat vooral door de inzet van meer blauw op straat in combinatie met nieuwe technologie. "Het gaat dan bijvoorbeeld over ANPR-camera's die gestolen of geseinde voertuigen gemakkelijker spotten", zegt hij in "De ochtend". "We gaan verder in dat straatje en investeren nog in 1.000 bijkomende ANPR-camera's."

Het aantal woninginbraken is gevoelig gedaald: 8,7 procent minder in vergelijking met vorig jaar. Inbraken zijn een prioriteit in het nationaal veiligheidsplan en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. De meeste politiezones beschikken nu over een diefstalpreventieadviseur die de bevolking sensibiliseert, de waakzaamheid verhoogt en kleine goedkope oplossingen aanreikt die het aantal inbraken gevoelig doet dalen.

Een kleine kanttekening wel is dat het aantal inbraken met geweld, de zogenoemde home invasions, toeneemt met 30 procent. Het aantal inbraken in winkels en handelszaken volgt de evolutie van de woninginbraken en is met 13,5 procent gedaald. Schroothandels, fabrieken en krantenwinkels krijgen wel steeds vaker inbrekers over de vloer. Juweliers, benzinestations en financiële instellingen zien dan weer minder inbraken.

Het aantal gewapende diefstallen daalt lichtjes met 1,7 procent. In vergelijking met 5 jaar geleden is de daling veel opvallender: bijna 30 procent minder overvallen. Vooral cafés, bars, kledingwinkels en gewone huizen zien minder overvallers. Eetgelegenheden, warenhuizen en nachtwinkels krijgen vaker een gewapende overvaller te zien.

vide

Het aantal autodiefstallen is de laatste jaren gevoelig gedaald. Sinds 2011 zijn er bijna een kwart minder autodiefstallen. In vergelijking met het vorige jaar zijn er bijna 5 procent minder autodiefstallen. Een verklaring is grotendeels te vinden bij technologische ontwikkelingen in de auto-industrie waardoor auto's minder gemakkelijk kunnen worden gestolen.

Als een wagen toch wordt gestolen, dan wordt die in 6 op de 10 gevallen teruggevonden. Volkswagen is het populairste automerk bij autodieven, gevolgd door Citroën en Mercedes. Hoewel het aantal autodiefstallen in het algemeen daalt, zit het aantal carjackings -autodiefstal terwijl de eigenaar in de auto zit- in de lift.

AMELIE-BENOIST / BSIP

Net zoals in 2014 is er ook in 2015 opnieuw een sterke stijging van het aantal criminele feiten die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme. In vergelijking met het voorgaande jaar is het aantal terreurfeiten met bijna 70 procent gestegen, de laatste vijf jaar is het aantal zelfs met 627,5 procent gestegen: van 40 feiten in 2011 tot 291 terreurmisdrijven in 2015.

België blijft ook een draaischijf in de internationale illegale wapenhandel. Vorig jaar was er bij de illegale handel en productie van wapens nog een daling, maar deze is in 2015 volledig tenietgedaan. Het aantal vastgestelde feiten is met bijna 53,1 procent gestegen.

REPORTERS

Ook de cybercriminaliteit neemt toe. Zo stijgt hacking met 3,5 procent, informaticabedrog waarbij pakweg een prins uit Nigeria u gouden bergen belooft met 1,1 procent en valsheid in informatica met 16,6 procent. Die laatste categorie is goed voor het leeuwendeel van de cybercriminaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vervalsen van kredietkaarten en het aanmaken van valse Facebookprofielen.

Bij deze vorm van criminaliteit is het belangrijk op te merken dat het aantal niet-geregistreerde misdrijven wellicht erg hoog ligt. Niet iedereen die slachtoffers is van cybercriminaliteit doet daar ook effectief aangifte van. Ook niet onbelangrijk is dat het aanmaken van een vals profiel op een sociaal netwerk van een andere orde is dan het vervalsen van kredietkaarten, die verschillen zijn in de cijfers niet zichtbaar.

En verder

  • Het aantal metaaldiefstallen is met de helft gedaald in de laatste 5 jaar. Dat komt vooral door nieuwe wetgeving die cashbetalingen verbiedt én het feit dat de koperprijs sterk is gedaald.
  • Interfamiliaal geweld daalt, maar hierbij is er de belangrijke kanttekening dat wellicht van een groot deel van deze vorm van geweld nooit aangifte wordt gedaan.
  • Mensensmokkel stijgt, maar economische en seksuele uitbuiting bij mensenhandel daalt. Ook hier is het niet duidelijk hoeveel mensensmokkelaars ook effectief worden gevat.
  • Zakkenrollerij daalt met 20 procent door combinatie van doelgerichte acties en de grotere zichtbaarheid van politie en militairen door de terreurdreiging.
  • De meeste drugsmisdrijven dalen, maar ook hier is het niet duidelijk hoeveel criminelen er effectief tegen de lamp lopen.
  • Dat laatste geldt ook voor het witwassen van geld. Er is een daling van het aantal geregistreerde misdrijven.
  • Het aantal schijnhuwelijken daalt met een kwart, het aantal geregistreerde vormen van schijn-wettelijk samenwonen stijgt met 255 procent. Belangrijke kanttekening hier is dat dit laatste pas sinds eind 2013 strafbaar is, wat de stijging verklaart.
  • Het geweld tegen beroepen van algemeen belang, zoals politieagenten, dokters, leerkrachten... daalde de afgelopen 5 jaar met 20 procent.

Meest gelezen