Premier Michel trekt "met opgeheven hoofd" naar NAVO-top

Premier Charles Michel (MR) trekt naar eigen zeggen "fier en met opgeheven hoofd" naar de NAVO-top in Warschau. Dat heeft hij verzekerd tijdens een Kamerdebat in aanloop naar de top. De oppositie zwaaide daar maar wat graag met de verdere inkrimping van de Belgische defensiebudgetten, waardoor ons land opnieuw fors onder de NAVO-doelstellingen blijft.

"We zijn consequent. We stabiliseren de defensie-uitgaven en stoppen de besparingen. We maken meteen 200 miljoen euro vrij en engageren ons voor een fors groeipad in de komende jaren", onderstreepte de premier, zwaaiend met het recente akkoord dat de uitgaven tegen 2030 moet opkrikken tot 1,3 procent van het bbp. "We zullen onze bondgenoten tonen dat we een geloofwaardige, betrouwbare en solidaire partner blijven."

Vanop de oppositiebanken klonk echter vooral hoongelach. "Deze regering heeft het defensiebudget laten zakken tot op historische laagten. Zo laag heeft het nog nooit gestaan", sneerde SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen, wapperend met de 0,85 procent in de NAVO-tabellen. "De cijfers spreken voor zich en ze tonen een extreem zorgwekkende afname van het budget", trad CDH-collega Georges Dallemagne hem bij.

Koude Oorlog

Toch was dat niet de voornaamste kritiek. Veel problematischer vindt Van der Maelen het Koude Oorlog-sfeertje dat volgens hem geschapen wordt dezer dagen. Vast staat dat op de NAVO-top opnieuw een forse versterking zal worden aangekondigd van de militaire aanwezigheid in Oost-Europa, in reactie op de crisis in Oekraïne, de annexatie van de Krim en de agressieve houding van Moskou.

"Men kan mij nog altijd niet uitleggen waarom we - als de NAVO al vijftien keer meer uitgeeft aan defensie dan Rusland - daar nog meer geld moeten bijpompen", blies Van der Maelen. Volgens hem probeert de VS Europa mee te sleuren in een nieuwe wapenwedloop, met de blik vooral op China gericht. De economische sancties tegen Rusland volstaan voor de sp.a'er. "De bedreigingen voor Europa komen helemaal niet uit Rusland."

"Poetin begrijpt enkel macht"

Premier Michel toonde zich niet onder de indruk. Ook hij is ongerust over de slechte relaties met Rusland, maar de Koude Oorlog was toch nog van heel ander orde. België blijft alvast op zijn lijn en bepleit voldoende militaire afschrikking in combinatie met het openhouden van kanalen voor politieke dialoog met Rusland, onderstreepte hij.

"Zeggen dat we meegaan in een wapenwedloop is er zwaar over", beet ook defensieminister Steven Vandeput de Vlaamse socialist toe. "We geloven wel in een benadering, maar wel met diplomatie vanuit een sterke houding. Want het enige argument dat Poetin begrijpt, is het argument van de macht."

Die sterke houding vereist wel extra manschappen in Oost-Europa, ook vanuit België. "Voor onze bijdrage onderzoekt België samenwerking met de landen van de Benelux, Litouwen en Duitsland", zo gaf premier Michel aan. Concreet zou België volgens insiders liefst in Litouwen extra Belgische militairen inzetten, vanwege de goede banden met Vilnius en het feit dat Duitsland daar de leiding zal nemen.

Nieuwe bedreigingen

Hoeveel Belgische militairen precies zullen worden ingezet, is naar verluidt nog niet bepaald. Maar net als in Letland, Estland en Polen zullen in Litouwen de komende jaren permanent - maar in rotatie - een duizendtal NAVO-militairen gestationeerd worden, om de betrokken landen gerust te stellen en Rusland af te schrikken.

Tot slot verzekerde Michel dat België en de NAVO wel degelijk oog hebben voor de nieuwe bedreigingen, zoals terrorisme. In Warschau zal worden afgeklopt op een betere multinationale uitwisseling van inlichtingen en op de verdere uitbouw van de NAVO-capaciteiten op vlak van cyberdefence en de bescherming tegen hybride oorlogsvoering, klonk het. En er zal meer worden ingezet op de samenwerking tussen de EU en de NAVO, al blijven de discussies over Cyprus daar voor problemen zorgen.