Uplace is bouwvergunning kwijt...

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning voor het Uplace-project in Machelen vernietigd.

"De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft met een arrest van 5 juli 2016 de stedenbouwkundige vergunning van 28 oktober 2011 voor het Uplace-project te Machelen vernietigd." Met die woorden zet de vernoemde raad in een persmededeling het inmiddels beruchte project meer dan ooit op losse schroeven.

In 2011 heeft het Uplace-project inderdaad een stedenbouwkundige vergunning gekregen van de toenmalige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). Die vergunning werd meteen op verschillende fronten aangevochten, zo ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Die laatste kampt met een grote achterstand waardoor zijn oordeel lang op zich heeft laten wachten. Vandaag laat hij weten de bouwvergunning te vernietigen. Hij stelt dat de vergunning niet langer rechtsgeldig is omdat de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) gedeeltelijk heeft vernietigd.

De huidige Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) kende Uplace eind juni nog een milieuvergunning voor twintig jaar toe op voorwaarde dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning zou goedkeuren. Die voorwaarde valt nu dus in het water.

Meest gelezen