Vlaams Parlement in verzet tegen mini-missverkiezingen

Schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Dat staat in een gezamenlijk voorstel van resolutie van zowel meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD als van oppositiepartijen Groen en SP.A.
Archiefbeeld

Recent verbood federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), nog de geplande verkiezing van Mini Miss België omdat de sociale inspectie het had bestempeld als kinderarbeid.

Ook in het Vlaams Parlement leeft de discussie. Wedstrijden waarbij kinderen enkel of grotendeels beoordeeld worden op hun uiterlijk kunnen voor parlementsleden van meerderheid en oppositie niet door de beugel. In een voorstel van resolutie dringen de parlementsleden daarom aan op een formeel verbod. Concreet vragen de indieners aan de Vlaamse regering om in overleg met de federale regering na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden.

Maar ook Vlaanderen kan volgens hen zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door te onderzoeken wat de gevolgen en effecten van zulke schoonheidswedstrijden kunnen zijn voor kinderen. En positiever: door acties te ondernemen die het psychisch en fysiek welbevinden van kinderen en jongeren versterken.