Sociale woning huren? Eerst kennis van Nederlands bewijzen

Wie een sociale woning huurt, zal in de toekomst moeten aantonen dat hij over een basiskennis Nederlands beschikt. Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil de Vlaamse regering de bestaande taalbereidheidsvereiste ombuigen in een taalkennisvereiste. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren een geldboete.

De maatregel was aangekondigd in het Vlaamse regeerakkoord. De bestaande regeling waarbij huurders zich enkel bereid moeten tonen Nederlands te leren vond de regering te vrijblijvend. Ze wil de taalvereiste nu via een aanpassing in de Vlaams Wooncode aanscherpen van een bereidheidsvereiste naar een kennisvereiste.

Bedoeling is dat de huurder na een bepaalde termijn moet beschikken over een bepaalde basistaalvaardigheid van het Nederlands. De lat wordt daarbij op het basisniveau A1 gelegd. Dat betekent dat men basisuitdrukkingen en basiszinnen begrijpt en kan gebruiken, dat men zichzelf kan voorstellen en bijvoorbeeld kan zeggen waar hij/zij woont.

Huurders die de maatregel naast zich neerleggen en weigeren aan de verplichting te voldoen, kunnen - na een aanmaning en ingebrekestelling door de overheid - een administratieve geldboete krijgen.

De sociale verhuurder zal de kandidaat-huurder bij de inschrijving wel uitdrukkelijk op de hoogte moeten brengen van de nieuwe huurdersverplichting, zodat de kandidaat-huurder zich daar op kan voorbereiden.

Over de plannen wordt nog advies ingewonnen bij de Vlaamse Woonraad en de Raad van State.