Aantal schenkingen meer dan verdubbeld sinds hervorming schenkbelasting

Sinds de Vlaamse regering vorig jaar de schenkingsrechten heeft hervormd, zijn er 2,5 keer meer schenkingen geregistreerd. Ook de ontvangsten uit onroerende schenkingen zijn met 75 procent gestegen van 100 naar 175 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). Die spreekt van een "win-win-win voor de burger, onze economie en de overheid". Hij plant een gelijkaardige hervorming van de erfbelasting.

Een jaar geleden vereenvoudigde en verlaagde de Vlaamse regering de tarieven voor de schenkingsrechten van onroerende goederen. Schenkingen gebeurden vroeger vooral tussen verwanten in rechte lijn, zeg maar tussen partners of tussen ouders en kinderen en kleinkinderen. Aan verdere verwanten of niet-verwanten werd er nauwelijks geschonken omdat die tarieven opliepen tot 80 procent. De regering herleidde het aantal schalen en verlaagde de tarieven.

Met succes, zo blijkt nu, want sinds juli 2015 is het aantal schenkingen fors toegenomen. Voor de periode januari-maart ligt het aantal schenkingen in 2016 2,5 keer hoger dan in dezelfde periode in 2015. En terwijl er vroeger bijna enkel in rechte lijn werd geschonken, zijn er sinds de hervorming wel schenkingen in de zijlijn.

De stijging van het aantal schenkingen vertaalt zich ook naar extra ontvangsten. Tommelein: "De ontvangsten uit onroerende schenkingen bedroegen vroeger ongeveer 100 miljoen euro per jaar en worden nu op ongeveer 175 miljoen euro per jaar geschat. Door de hervorming zijn de ontvangsten uit schenkingen dus met 75 procent gestegen".

Vlaanderen staat trouwens niet alleen met een succesvolle hervorming. Een half jaar na Vlaanderen voerden ook Brussel en Wallonië hervormingen door en ook daar is er sprake van een duidelijke toename van het aantal schenkingen.

"Dit is duidelijk de juiste weg, erfbelasting volgt"

De Open LD-minister spreekt van een "win-win-win operatie". "Er is een win voor de burger/belastingbetaler. Men kan op een fiscaal vriendelijke en rechtszekere manier een financieel duwtje geven aan kinderen of kleinkinderen. Heel wat slapend kapitaal verschuift zo naar jonge mensen. Er is ook een win voor de economie want heel wat slapend onroerend kapitaal wordt naar een volgende generatie overgedragen. En er is een win voor de Vlaamse overheid want de ontvangsten uit de schenkbelasting zijn in korte tijd fors toegenomen."

"De hervorming wérkt", concludeert Tommelein. "Door de verlaging en vereenvoudiging van de tarieven zijn er 2,5 keer meer onroerende schenkingen en zien we sindsdien wél schenkingen in de zijlijn. Dit is duidelijk de juiste weg. De hervorming van de schenkbelasting zorgt voor een meeropbrengst van 75 miljoen euro én zorgt ervoor dat er meer woningen op de markt komen."

Hij plant alvast een gelijkaardige hervorming van de erfbelasting. Die hervorming moet nog deze legislatuur in orde komen. "Ik wil de Vlaamse belastingen absoluut rechtvaardiger en eenvoudiger maken", aldus Tommelein.

Meest gelezen