"Te veel medici uit andere EU-landen"

Volgens de medische wereld zouden er in ons land te veel artsen en tandartsen uit andere EU-landen werken. Er worden ook vragen gesteld over de kwaliteit van sommige diploma's uit andere Europese lidstaten.
Reporters

Elk jaar komen er steeds meer artsen en tandartsen toe uit andere EU-lidstaten. Die buitenlandse artsen zijn door de Europese wetgeving niet gebonden aan maximumquota zoals de Belgische en ze moeten ook geen toegangsproef doen. De medische wereld hier stelt ook vragen bij de kwaliteit van sommige diploma's. 

Het artsensyndicaat BVAS en het Verbond van Vlaamse Tandartsen vragen daarom om een maximumaantal op te leggen voor buitenlandse medici die hier werken. Er zou ook een evaluatie van hun diploma moeten komen.

Daarvoor is echter wel Europees overleg nodig. 

De Block: "Aantal inperken in strijd met Europese regels"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt dat ze het aantal buitenlandse artsen en tandartsen in ons land niet kan inperken. Dat is namelijk in strijd met de Europese regels. "Het vrij verkeer van mensen en diensten is een van de peilers van de Europese Unie."

"Onze artsen, tandartsen en veeartsen mogen nu ook in andere lidstaten ongehinderd hun beroep uitoefenen", voegt De Block eraan toe. "Het is dus een tweerichtingsverkeer." Problemen met een eventueel kwaliteitsverschil bij de opleiding moeten op Europees niveau aangepakt worden.