Aantal hoeveproducenten in Vlaanderen zit in de lift

Meer dan 1.500 voedselproducenten in België verkopen hun producten rechtstreeks aan de consument. Dat blijkt uit recente cijfers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). In 2010 waren dat er nog 585.

Onder "hoeveproducent" verstaat het FAVV elke voedselproducent die zijn product eerst verwerkt alvorens het zelf rechtstreeks te verkopen aan de consument. Het FAVV telt naar schatting 1.534 van deze hoeveproducenten in België.

Bijna de helft van hen legt zich toe op het verwerken en verdelen van zuivelproducten (724). Daarna volgen producenten van plantaardige producten (437) en hoeveslagers (193).

"Die stijging is voornamelijk te wijten aan het feit dat het niet zo goed gaat in de landbouw", zegt Guy De Praetere, nationaal secretaris van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). "Voor veel kleinere boeren is het zelf lokaal verdelen van hun producten de enige manier om zich staande te houden tegen de grotere producenten. De lokale boer moet op zoek naar meerwaarde."

De schatting van het FAVV laat de producenten buiten beschouwing die aan consumenten producten doorverkopen zonder die te bewerken. Boeren die bijvoorbeeld hun geteeld fruit en groenten zelf direct te koop aanbieden, worden dus niet meegerekend in de schatting.