Jong VLD haalt uit naar Vlaamse regering (en dus naar eigen ministers)

"De regering-Bourgeois staat stil. Moeilijk te zeggen of ze goed of slecht beleid voert, want op veel vlakken is er gewoon geen beleid." Dat is de harde analyse na twee jaar Vlaamse regering door Jong VLD. Opvallend: de kritiek komt dus niet van de oppositie, maar van de jongerenafdeling van één van de regeringspartijen.

Het Vlaamse regeerakkoord was volgens de liberale jongeren zeer ambitieus: er kwam een kerntakendebat, de provincies zouden wegsmelten, gedaan met de overregulering en vanaf dag 1 een begroting op orde. Van die mooie plannen is twee jaar later amper iets gerealiseerd, stelt Jong VLD. Van het grote kerntakendebat kwam niets in huis, fundamentele keuzes om dingen niet meer of helemaal anders te doen zijn er niet. "De enige rode draad door alle beleidsdomeinen, is de complete stilstand", klink het hard. Jong VLD vindt het ook onbegrijpelijk dat van de nieuwe Vlaamse fiscale mogelijkheden 0 procent gebruikt werd.

"Als dit verder doorgaat, bewijst hij het failliet van zijn communautair verhaal. Het mantra was immers dat de PS alles blokkeerde. Die boodschap sloeg aan. Maar waar zit de PS in deze Vlaamse regering? Dat excuus is er niet meer. Hoog tijd voor écht beleid. Bourgeois moet dringend keuzes beginnen maken", vindt Vande Reyde.

Ook liberale ministers worden niet gespaard

Jong VLD maakt een harde analyse van de "openstaande werven van de regering 'Geert Bi Rupo'", met de positieve en negatieve punten per minister. Daarbij worden ook de Open VLD-excellenties niet ontzien:.

  • Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wordt aangewreven dat het kerntakenplan geflopt is, de monumentenzorg niet aangepakt is en communicatie een ramp is ("Geen plan, geen verhaal, geen visie"). De realisaties van de N-VA'er zijn onder meer de invoering van de Vlaamse erepenning en het schrappen van 8 personeelsleden voor het ronddragen van koffie.
  • Ook N-VA'ster Liesbeth Homans ("Honckelinckx") scoort slecht met een "mislukte hervorming van de provincies en het uitblijven van de fusie van gemeenten en de integratie van OCMW's". Haar radicaliseringsplan blijft volgens Jong VLD dode letter. Ze wist wel het aantal provincieraadsleden te halveren, de sociale huurders die geen Nederlands spreken te beboeten en enkele miljoenen uit te delen in de strijd tegen terreur (maar het doel en het effect zijn onbekend, klinkt het).
  • De begroting is niet op orde, de fiscale autonomie blijft onbenut en de eigen belastingen zijn slechts beperkt hervormd, zo luidt het rapport voor Bart Tommelein ("Tommote"). Hij heeft wel de schenkingsrechten verlaagd, de schuldenberg van de groene stroom aangepakt en het wereldrecord communiceren over energiezuinige maatregelen verbroken.
  • Hilde Crevits ("Crillieux") slaagde er voor de jonge liberalen niet in het lerarenberoep te hervormen, het masterplan onderwijs is verwaterd en de CD&V-minister slaagde er niet in de administratie van het onderwijs te hervormen (Op 1.219 personeelsleden en 10 miljoen euro budget werd exact 1 taak afgebouwd, de premies in het volwassenenonderwijs, goed voor 1 personeelslid minder. Ze schreef wel een conceptnota om spijbelgedrag tegen te gaan, hervormde het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en zorgde ervoor dat "Klasse" enkel nog digitaal verschijnt.
  • Haar partijgenote Joke Schauvliege ("Schimonis") maakte niet eens een begin van een klimaatvisie, klinkt het. Ze zorgde ervoor dat de waterfactuur nog meer in het nadeel is van alleenstaanden en ook de visie op ruimtelijke ordening bleef steken. Positief is dan wel de omgevingsvergunning, de verhoging van de afvaltaksen en haar plan om plastic zakjes te verbieden.
     

Over de overige Vlaamse ministers is Jong VLD erg kort. Zo is het mediabeleid van Sven Gatz ("Gahaut") "helemaal in lijn met de zinnen hierover in het regeerakkoord: vaag en visieloos", knuffelde Ben Weyts ("Wagnette"') zoveel dieren dat hij de dossiers van de IJzeren Rijn, missing links en de Noord-Zuid-verbinding spontaan vergat uit voeren, en blinkte Jo Vandeurzen ("Vandoort") uit als behoeder van de zuilen. Van Philippe Muyters ("Meurcourt") was het Jong VLD "ontgaan dat hij nog in de Vlaamse regering zat".

"Zeven doortastende maatregelen die zes miljard opbrengen"

Jong VLD stelt zelf zeven "doortastende" maatregelen voor, die een kleine zes miljard euro opbrengen, zoals de afschaffing van de provincies (500 miljoen), de kinderbijslag (3,5 miljard), subsidies voor erediensten, religielessen en renovatie van religieuze gebouwen (500 miljoen) en van de bedrijfssubsidies (200 miljoen) en de privatisering van De Lijn (1 miljard). Die middelen kunnen worden gebruikt voor een Vlaamse taxshift, klinkt het.