Peumans pleit voor intensere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft in zijn 11 julitoespraak gepleit voor een nauwere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Er is volgens hem in het verleden onvoldoende geïnvesteerd in goede relaties met Nederland. En soms wordt de toenadering tot Nederland bemoeilijkt door het federale niveau, klinkt het.

Vlaanderen moet volgens Peumans de banden met Nederland aanhalen. Er is natuurlijk de cultuurhistorische band tussen Vlaanderen en Nederland, maar Nederland is voor Vlaanderen ook de op twee na belangrijkste handelspartner. "In absolute cijfers exporteren we alleen meer naar Duitsland en Frankrijk. Per capita is Nederland onze belangrijkste handelspartner", aldus Peumans.

Toch was er in het verleden niet altijd voldoende aandacht voor Nederland, vindt Peumans. "De Belgische, maar ook de Vlaamse elite heeft spijtig genoeg veel geïnvesteerd in goede relaties met onze zuiderbuur Frankrijk en veel te weinig in onze noorderbuur Nederland."

Er is niet alleen onvoldoende aandacht, soms speelt het federale niveau volgens Peumans ook een remmende rol. Zo betreurt Peumans bijvoorbeeld dat de samenwerking tussen bpost en post.nl is afgesprongen door "contraproductieve koudwatervrees in bepaalde federale kringen". En het Vlaamse buitenlands beleid wordt ook "zwaar belaagd door de federale diplomatie" en is er "sabotage" vanuit de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

Vlaanderen moet de samenwerking met Nederland dus versterken, niet alleen op handels- en economisch vlak, maar ook op andere vlakken. Zo pleit Peumans onder meer voor "een nieuw elan bij de Taalunie" en "meer samenwerkingsakkoord tussen de universiteiten".

"Met een hernieuwde interesse voor elkaar en met nieuwe samenwerkingsverbanden ben ik ervan overtuigd dat Vlamingen en Nederlanders elkaar zullen helpen in hun streven naar welvaart en welzijn", aldus Peumans.

De viering in het Brusselse stadhuis werd muzikaal opgeluisterd door de Nederlandse zanger Stef Bos en ze werd voor het tweede jaar op rij afgesloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw.