Investeringen in infrastructuur boven begrotingsdiscipline

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil dat de Europese overheden meer gaan investeren in infrastructuur. Daartoe mogen zelfs uitzonderingen gemaakt worden op de strikte begrotingsdiscipline van de eurozone. Toch maakt de minister naar eigen zeggen geen politieke bocht.

Minister Van Overtveldt zat tot nu toe in het kamp van die euroministers van Financiën die hamerden op sterke begrotingsdiscipline. Naar eigen zeggen verandert die houding nu niet, maar wordt die enkel aangepast. Een structureel begrotingsevenwicht blijft strikt noodzakelijk en daaraan wordt volgens hem niks van afgedaan.

Wel merkt hij op dat de de voorbije kwarteeuw in ons land de investeringen van de overheid in de infrastructuur zijn verminderd tot het niveau van oplappen van verouderde zaken, wat op zich dan weer een rem zet op de economische groei. 

Van Overtveldt wil nu aan zijn collega's in de eurozone voorstellen om ruimte te scheppen voor grootscheepse investeringen in infrastructuur zoals mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg, havens en dergelijke. Dat mag dan wel iets kosten, maar moet niet volledig in de begroting worden ingeschreven, maar zou in de tijd gespreid kunnen worden. Bovendien moet daar ook ruimte zijn voor investeringen vanuit de private sector.

Op dat vlak zijn de Europese regels nog te onduidelijk en Van Overtveldt wil daar nu meer klaarheid in scheppen in samenwerking met zijn andere collega's. 

Hoe dan ook vindt Van Overtveldt niet dat hij nu een politieke bocht heeft gemaakt. Hij streeft nog altijd naar een structureel begrotingsevenwicht in 2018 of ten laatste tegen het einde van deze legislatuur, een jaar later dus.

"Hij heeft het gezond verstand gevonden"

De minister mag dan bij hoog en laag volhouden dat er niks veranderd aan zijn houding tegenover het begrotingsevenwicht of de schuldenlast, de woorden "ommekeer" en "politieke bocht" zijn wel gevallen.

Professor economie Paul De Grauwe (London School of Economics) stelt vast dat de minister "nu het gezond verstand gevonden heeft" en herhaalt dat de huidige strikte begrotingsregels binnen de EU "dwaas" zijn en de groei onderuit halen. Hij is blij dat Van Overtvelt nu "zijn ideeën volgt".

Er zijn ook politieke reacties. SP.A-voorzitter John Crombez is verrassend positief voor een oppositiefiguur. De N-VA van Van Overtveldt maakt nu eindelijk een bocht, zegt hij. 

In Terzake vanavond ontkende Van Overtveldt overigens dat zijn pleidooi voor soepelheid voor investeringen in infrastructuur vooral gericht zouden zijn op de Oosterweel-verbinding rond Antwerpen. Dat is volgens de minister slechts een illustratie, in andere EU-landen zijn er gelijkaardige projecten, zegt hij.