Reynders lanceert Belgische kandidatuur voor VN-Veiligheidsraad

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft in New York de Belgische campagne gelanceerd voor een zetel als niet-permanent lid in de VN-Veiligheidsraad, in 2019 en 2020. Hij hield een toespraak in aanwezigheid van koningin Mathilde, de VN-ambassadeurs en de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon. Koningin Mathilde sprak er over het belang van sociale re-integratie van kinderen die getroffen zijn door gewapende conflicten.

België had zich al langer kandidaat gesteld voor een zitje in de Veiligheidsraad als niet-permanent lid, voor 2019-2020. Met een toespraak tijdens een receptie op een boogscheut van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, zette Reynders die Belgische ambitie kracht bij.

De minister gaf wat meer duidelijkheid bij het logo van de campagne, die het motto "Consensus smeden, bouwen aan vrede" draagt. "De duif van vrede en de pen van akkoorden", klonk het. "België zal er een erezaak van maken naar alle landen en partners te luisteren", zei hij.

Een van de belangrijkste prioriteiten voor België is het respect en de promotie van mensenrechten, "essentieel voor de waardigheid van elk individu en om vreedzame samenlevingen in stand te houden". "Dit is onze eerste lijn van verdediging tegen gewelddadig extremisme en terrorisme", klonk het.

Volgens Reynders zal België zich steeds inzetten voor de preventie van radicalisering en van het zaaien van haat, voor meer gelijkheid en tegen discriminatie. "België is ook heel begaan met het beschermen van burgers, zorgen voor kinderen en garanderen van toegang tot scholen en ziekenhuizen in gewapende conflicten."

De Veiligheidsraad telt vijftien leden, waaronder vijf permanente: de VS, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daarnaast maken ook tien niet-permanente leden deel uit van de raad. Die worden telkens voor een termijn van twee jaar verkozen door de Algemene Vergadering van de VN. Voor de periode 2019-2020 vinden de verkiezingen plaats in 2018.

Koningin Mathilde beklemtoont belang re-integratie van kinderen uit conflictsituaties

Koningin Mathilde heeft bij de VN het belang benadrukt van de sociale re-integratie en psychosociale rehabilitatie van kinderen die getroffen zijn door gewapende conflicten. "Fysieke gevolgen van gewapende conflicten zijn duidelijk en kunnen genezen", zei ze tijdens een panelgesprek. "Emotionele wonden echter zijn niet altijd zichtbaar en kunnen veel langer of zelfs altijd blijven."

De koningin brengt in New York een werkbezoek aan de VN samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Ze is erevoorzitter van het VN-kinderfonds Unicef. De problematiek ligt haar nauw aan het hart, zei ze. De koningin wees op een recent rapport van Unicef, waaruit blijkt dat bijna 250 miljoen kinderen momenteel in plaatsen verblijven die door gewapende conflicten zijn getroffen.

Kinderen die dergelijke traumatische situaties meemaakten, hebben speciale hulp nodig, "vooral psychosociale steun, lang nadat het gewapend conflict is geëindigd", aldus de koningin. "Vaak hebben ze jarenlang de kans niet gehad naar school te kunnen gaan." Volgens de koningin hebben ze dan ook onderwijsprogramma's nodig op maat van hun specifieke noden en de ontwikkeling van hun vaardigheden.

"Onderzoek toont aan dat efficiënte re-integratieprogramma's voor kinderen niet alleen cruciaal zijn voor hun eigen welzijn, maar ook een kritieke factor zijn voor duurzame vrede en veiligheid", aldus de koningin. "Op een manier zijn zulke programma's een preventieve maatregel en een instrument om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken."

Meest gelezen