Vandeput heeft plan om burn-out bij ambtenaren te voorkomen

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) heeft een plan om burn-outs bij ambtenaren te voorkomen. Ze zullen meer thuis of vanuit een kantoor in de buurt kunnen werken, hun eigen uren kunnen regelen en zelfs tijdelijk kunnen werken in de privésector. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Federale ambtenaren zitten gemiddeld 16,3 dagen per jaar ziek thuis, en meer dan een kwart van die ziektedagen komt door stress, oververmoeidheid en burn-outs. Daarom wil Vandeput (foto in tekst) de manier van werken bij de federale overheid grondig herzien.

Zo wil hij meer telewerken organiseren en voor alle overheidsdiensten satellietkantoren uitbouwen. Zo kunnen de ambtenaren hun werk en privéleven beter organiseren en is er minder verkeer op de baan. De minister neemt ook de prikklok in het vizier: hij wil dat ambtenaren in de toekomst meer hun eigen werkschema kunnen bepalen.

Opvallend is dat Vandeput ambtenaren ook wil toelaten om tijdelijk elders te werken: binnen de federale overheid, maar ook in de privésector. Het kan gaan om een paar uren, weken of maanden. Ambtenaren zullen zelfs deeltijds hun job mogen blijven uitoefenen en de rest van de tijd elders werken.

"We hebben bijvoorbeeld een oproep gelanceerd binnen de overheid op het toppunt van de asielcrisis, om mensen te vinden om bijkomend dossiers van asielzoekers te behandelen en daar zijn veel kandidaturen voor binnengekomen", zegt minister Vandeput aan VRT Nieuws.

"Dit betekent dat ambtenaren af en toe ook wel eens zin hebben in iets anders en daar proberen we oplossingen voor te vinden. Ik weet voor mezelf dat wanneer het werk een beetje saai wordt, iets anders doen mij weer zin geeft en ik denk dat dat voor ambtenaren ook zo is."

De minister zal het plan de komende maanden en jaren uitwerken, in overleg met de sociale partners. "Uiteindelijk willen we werken aan een overheid als aantrekkelijke werkgever, waar het goed werken is voor ambtenaren", zegt minister Vandeput. "Dat is de beste manier om een uitstekende dienstverlening aan burgers en ondernemingen te blijven garanderen."

LEFEVRE