"Nieuwe kinderbijslag leidt tot tekort van 30 tot 239 miljoen"

Volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zal het nieuwe, Vlaamse systeem van de kinderbijslag leiden tot een jaarlijks tekort van 30 tot 239 miljoen euro. Oppositiepartijen SP.A en Groen herhalen hun kritiek op het plan.

Het nieuwe systeem van kinderbijslag zou op 1 januari 2019 van start moeten gaan. Daarbij zou elk kind 160 euro krijgen, met sociale toelagen en een kleutertoeslag. De SERV meent nu dat het nieuwe systeem een financieel gat zal slaan. In de SERV zitten 20 vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Unizo-baas Karel Van Eetvelt is voorzitter.

De SERV ging aan het rekenen en kwam uit op een jaarlijks financieringstekort van 30 tot 239 miljoen euro. "De conceptnota schept een onvolledig budgettair kader", laat de SERV weten. Het adviesorgaan ziet geen duidelijke ramingen van onder meer het aantal rechthebbenden en van de impact van de overgangsmaatregelen voor de sociale toelagen.

De SERV betreurt ook dat er te weinig rekening gehouden wordt met de leeftijd van het kind. "De voorgestelde toeslagen zijn eerder symbolisch en te beperkt om de stijgende kosten van kinderen te dekken naarmate ze ouder worden." De SERV looft wel de eenvoud van het systeem, maar het adviesorgaan vindt het dan weer een gemiste kans dat er geen armoedetoets werd uitgevoerd.

De SERV is niet de eerste instantie die kritiek uit op het nieuwe kinderbijslagsysteem van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Eerder had ook het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen kritiek op het systeem. Volgens het centrum zal het de kinderarmoede niet significant doen dalen.

SP.A en Groen: gebuisd

De oppositiepartijen SP.A en Groen waren al heel kritisch voor het nieuwe systeem en vandaag herhalen ze hun bezorgdheden. Ze geven het plan een buis en willen dat het weer naar de tekentafel wordt verwezen.

"Het is duidelijk dat het nieuwe model van de Vlaamse regering de toets met de realiteit niet doorstaat", reageert Groen. "Na deliberatie blijft minister Vandeurzen met een zware buis en een tweede zit achter."

Ook SP.A ziet het nieuwe systeem niet zitten. "Als er een tekort zal zijn, brengt dat de stabiliteit van het systeem van de kinderbijslag in gevaar", zegt fractieleider Joris Vandenbroucke. "De enige optie is om het plan weer op de tekentafel te leggen en opnieuw te beginnen."