"Wie vaker tv-nieuws kijkt, tilt zwaarder aan misdrijven"

Vlamingen die vaker naar het nieuws op televisie kijken, tillen zwaarder aan misdrijven en vinden deze met name ernstiger, verkeerder en schadelijker dan zij die dat minder vaak doen. Dat effect werd evenwel niet vastgesteld bij Vlamingen die in het algemeen meer televisie kijken. Dat blijkt uit de doctoraatsstudie die criminologe An Adriaenssen verdedigde aan de KU Leuven.
Reporters

Om te weten hoe ernstig, verkeerd en schadelijk Vlamingen misdrijven inschatten en welke rol televisiekijken speelt in de opvattingen hierover, stuurde Adriaenssen 3.000 Vlamingen een vragenlijst per post, die door 1.278 onder hen effectief beantwoord werd. Bovendien bestudeerde ze 154 televisieprogramma's en onderzocht ze bijna 16.000 nieuwsitems op Eén en VTM.

In het kader van haar onderzoek toetste Adriaenssens onder meer de cultivatietheorie die hoogleraar communicatie George Gerbner in het verleden lanceerde en waarin hij de stelling poneert dat mensen die veel tv kijken, geneigd zijn om te geloven dat de wereld slecht en beangstigend is. Op basis van haar onderzoek stelt Adriaenssen dat ze deze theorie enkel kan bevestigen voor wat betreft het kijken naar het tv-nieuws, maar niet voor het tv-kijken in zijn totaliteit.

Ook cannabishandel beschouwd als ernstig misdrijf

Adriaenssen ondervroeg de Vlamingen ook over hoe zij misdrijven percipiëren. Hieruit bleek dat de Vlaming het zwaarst tilt aan moord, terrorisme en aanranding en het minst aan bedrijfsfraude en cannabishandel en -productie. Zelfs deze laatste misdrijven worden echter nog steeds als ernstig tot zeer ernstig bestempeld. Geen enkel misdrijf kreeg wat ernst betreft een score van minder dan 7,59 op een schaal van 9.

Hoe ernstig iemand een misdrijf beschouwt, hangt grotendeels af van hoe verkeerd en schadelijk men dit gebeuren beoordeelt en niet van hoe frequent het voorkomt. Wat de socio-demografische variabelen (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau..) betreft, werd enkel een verband gevonden tussen de ernst die men aan misdrijven toeschrijft, de leeftijd van de ondervraagde en het feit of deze ooit slachtoffer was van een misdrijf.

Meest gelezen