Gent en kanaalzone gaan voor betere luchtkwaliteit

In Gent is een actieplan ondertekend om de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide in de agglomeratie Gent en de kanaalzone de komende vier jaar verder terug te dringen. De Vlaamse overheid, de stad Gent en het Havenbedrijf hebben samen 58 maatregelen vastgelegd.
BELGA/HANDOUT

Het actieplan werd ondertekend door Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate.

De globale luchtkwaliteit in de regio Gent verbeterde sinds 2003 continu, verduidelijkte minister Schauvliege aan de hand van cijfers. Het aantal overschrijdingen van de fijnstofnorm van 50 microgram per dag ligt sinds 2012 onder de maximumgrens in meetpunt Gent Baudelo en enkele jaren eerder al in de kanaalzone en randgemeenten.

Ook het jaargemiddelde stikstofdioxide zit onder de jaargrenswaarde, zowel in de kanaalzone als in de agglomeratie.
Om die trend verder te zetten, werd bovenop het lopende beleid een nieuw actieplan met concrete acties ontwikkeld om de uitstoot van verkeer, industrie, gebouwverwarming en andere niet-mobiele bronnen te verminderen.

Nadruk op vervoer

Van de 58 nieuwe acties behoren er 39 tot de sector vervoer. Eén daarvan is de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in 2020 in Gent. "Als we de uitstoot van roet willen laten dalen, moeten we gaan voor een lage-emissiezone", zegt de Gentse schepen van Leefmilieu Tine Heyse (Groen). Met die LEZ zal de roetuitstoot met 10 tot 24 procent dalen.

Wil men dezelfde daling met minder verkeersintensiteit bereiken, dan zou die laatste met 63 procent moeten verminderen, aldus nog Heyse. Verder wordt onder meer ingezet op kennisopbouw en een duurzame modal shift.

Voor de industrie valt een belangrijke reductiemaatregel op bij staalproducent ArcelorMittal, waardoor de fijnstofuitstoot met de helft zal dalen en de uitstoot van stikstofdioxide met tien procent.

Voor gebouwverwarming en andere niet-mobiele bronnen richten de acties zich vooral op houtverbranding. Hierbij zullen zowel Vlaanderen, de gemeentebesturen als de provincie acties ondernemen.