Piet Vanthemsche gaat bemiddelen in dossier onverdoofd slachten

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stelt Piet Vanthemsche aan als "onafhankelijke tussenpersoon" met de geloofsgemeenschappen in het dossier van het onverdoofd slachten.

Eind vorige maand heeft minister Weyts gezegd dat hij zich op korte termijn zou laten bijstaan door een begeleider om de dialoog te voeren met de geloofsgemeenschappen in Vlaanderen in het dossier over onverdoofd slachten. Hij kondigde dit aan in een reactie op het advies van de Raad van State die stelde dat een algemeen verbod op onverdoofd slachten de godsdienstvrijheid miskent.

Die begeleider heeft Weyts nu in Piet Vanthemsche gevonden. Hij is sinds eind vorig jaar de voorzitter van de Vlaamse Visveiling en het European Food Centre. Voorheen was hij jarenlang voorzitter van de Boerenbond.

Weyts wil zoals bekend een algemeen verbod op onverdoofd slachten invoeren. In het Vlaams Parlement liggen voorstellen in die zin klaar. Het advies van de Raad van State dreigt die plannen nu te dwarsbomen.

"Op basis van de gesprekken die ik recent voerde, zie ik positieve signalen bij de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen, die zich oprecht bezorgd tonen over dierenwelzijn", zegt Weyts over de aanstelling van Vanthemsche. "Het is nu tijd om daaraan ook concrete initiatieven te koppelen en al het vermijdbaar dierenleed te vermijden. Het lijkt me aangewezen dat verdere gesprekken, in alle luwte en discretie, gevoerd worden door een ervaren man als Piet Vanthemsche."

Het is de bedoeling dat Vanthemsche in de eerste helft van 2017 een rapport overmaakt aan Weyts.