UGent maakt composteerbaar plastic op basis van bacteriën

Bacteriën die stoffen uit afval omzetten naar plastic. Naar die organismen hebben wetenschappers van de UGent onderzoek gedaan. Het resultaat is een nieuw soort plastic dat onder meer voor de verpakking van voeding kan dienen.
De bacteriën onder de microscoop

Het is een van de grootste ecologische problemen van onze tijd: de overdadige consumptie van plastics op basis van aardolie die in groten getale in de oceanen terechtkomen en zo de natuur ernstige schade toebrengen.

Onderzoek uitgevoerd aan de UGent kan hierin mogelijk verandering brengen. Wetenschappers van de vakgroepen Biochemische & Microbiële Technologie en Voedselveiligheid & Voedselkwaliteit hebben een methode ontwikkeld om (composteerbare) plastic te maken op basis van bacteriën die afval in het goedje omzetten.

PHB

"De stof waarvan we het nieuwe plastic maken, heet voluit polyhydroxybutyraat, afgekort PHB", verduidelijkt professor Marjan De Mey van de vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie.

"Om PHB te kunnen aanmaken, zijn bacteriën nodig. Zij kunnen in hun metabolisme de nodige stoffen produceren die als basis voor plastic kunnen dienen. De bacterie zet suiker uit afval om tot minuscule korreltjes PHB en slaat die op in zijn cellen. In ons labo doen we die cellen barsten en zuiveren we de korreltjes, zodat ze kunnen dienen als basis voor plastic."

Houdbaarheid

Die bacteriën groeien op allerlei afval, zoals plantenafval of simpelweg papier. Uit het doctoraatsonderzoek van Nanou Peelman blijkt dat PHB net als andere plastics op basis van alternatieve materialen nuttig kan zijn als verpakkingsmateriaal voor voeding. In het onderzoek gaat Peelman na hoe goed deze verpakkingen de voeding beschermen en hoe goed ze tegen hitte kunnen.

Plastics kunnen al uit veel alternatieve stoffen worden gemaakt, zoals uit maïs, aardappelen of suikerriet, maar ook uit nevenstromen van de voedingsindustrie en dus ook afval. "Uit ons onderzoek blijkt dat heel wat van deze plastics de nodige functionaliteit bezitten om gebruikt te worden als verpakking voor voeding. Ze kunnen dezelfde houdbaarheid garanderen als plastics op basis van aardolie. Zo bleek PHB hitteresistent, wat belangrijk is voor de verpakking van bijvoorbeeld opwarmmaaltijden." PHB is bovendien composteerbaar.

Het doctoraatsonderzoek is een onderdeel van twee Pack4Food-projecten met financiële steun van VLAIO en van de industrie en in samenwerking met verschillende Vlaamse onderzoeksinstellingen.