Francken wil leefloon voor EU-burgers schrappen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil EU-burgers geen toegang meer geven tot het leefloon. Hij wil zo vermijden dat er sprake kan zijn van misbruik. Coalitiepartner CD&V vindt dat geval per geval moet worden geoordeeld en waarschuwt dat de Europese regels hoe dan ook anders beslissen.

België heeft vorig jaar de verblijfsvergunning van 1.702 EU-burgers ingetrokken omdat ze een "onredelijke belasting" vormden voor onze sociale zekerheid, zo zegt Francken vandaag in Het Laatste Nieuws. In 2014 waren dat er nog 2.042, dit jaar staat de teller na zes maanden op 720.

De Belgische regels zijn onder de vorige regering nog aangescherpt. Wil een Europeaan langer dan drie maanden in België blijven, dan moet hij werken, bewijzen dat hij kans maakt op reëel werk of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Er is sprake van een onredelijke belasting op de Belgische sociale zekerheid indien iemand drie opeenvolgende maanden leefloon krijgt en nog geen drie jaar in het land is.

"In eengemaakte markt hebben EU-burgers dezelfde rechten"

Francken wil het systeem nu omgooien. "Wij zijn voorstander van een preventieve aanpak. Aangezien EU-burgers die een leefloon eisen per definitie niet meer voldoen aan hun voorwaarden tot verblijf, zou het nuttig zijn om EU-burgers automatisch geen toegang tot leefloon meer te bieden", klinkt het op zijn kabinet.

Volgens CD&V kan dat niet. "In een eengemaakte markt met vrij verkeer van werknemers hebben zij dezelfde rechten, dus je kan dat niet automatisch schrappen. De Europese regels zeggen ook niet dat er geen enkele belasting mag zijn op de sociale zekerheid", reageert Kamerlid Nahima Lanjri.

"Leefloon is niet vrijblijvend"

Lanjri (foto onder) vindt bovendien dat dossiers sowieso steeds geval per geval bekeken moeten worden. "Het kan toch niet dat men zou zeggen: "je mag wel komen werken, maar bij de minste tegenslag zetten we je de grens over". De situatie kan erg verschillend zijn naargelang de betrokkene."

Ze merkt tot slot op dat het leefloon allerminst vrijblijvend is. "Je moet behoeftig én werkwillend zijn. Het parlement stemt trouwens vandaag nog over de nieuwe geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie voor alle leefloners."

Niettemin is ook Lanjri overtuigd dat de misbruiken eruit moeten. "De dalende cijfers tonen aan dat de aanpak werkt. We moeten kort op de bal spelen. Niemand die zegt dat je eerst twee jaar moet wachten en mensen onterecht een leefloon moet geven. In principe grijpt men na drie maanden in", geeft ze nog mee.