Ook CD&V mort over benoemingsbesluit kabinetschef Homans

CD&V had vanmorgen in het Vlaams Parlement vragen bij het benoemingsbesluit waarmee Jeroen Windey, kabinetschef van minister Liesbeth Homans, wordt aangesteld tot administrateur-generaal van het agentschap Binnenlands Bestuur. Parlementslid Ward Kennes vroeg zich af waarom er werd gekozen voor een vaste benoeming, terwijl de N-VA in het verleden vaak kritiek uitte op dat systeem. Alle parlementsleden waren het er wel over eens dat de procedure bij het selectiebureau correct is verlopen.

Groen stelde gisteren ernstige vragen bij de benoeming van de kabinetschef. In de motivatie die de regering gaf voor die benoeming is immers te lezen: "De visie van de heer Windey op het Vlaamse beleid inzake deradicalisering sluit het beste aan bij de visie van de functionele minister." Hier wordt minstens de indruk gewekt dat de overeenstemming met de minister de reden is waarom iemand aan het hoofd van de administratie komt, vond parlementslid Ingrid Pira.

"Mij valt op dat ik het woord "visie" vroeger niet ben tegengekomen in benoemingsbesluiten", zei Ward Kennes na de interpellatie van Pira in het parlement. In andere besluiten is volgens hem eerder sprake van verwachtingen, in ruime zin. "Dan wordt er niet gesproken over een bepaald beleidsdomein of een bepaalde uitdaging die in een legislatuur hoog op de agenda staat."

"Ik heb de N-VA in het verleden ook duidelijke uitspraken horen doen om los te komen van de vaste benoeming", aldus Kennes. "Ik stel vast dat hier toch voor een vaste benoeming werd gekozen."

"Het ontwikkelen van een strategische beleidsvisie stond vroeger niet in de functie-omschrijving, maar is ingevoerd door een nota die op het einde van de vorige legislatuur is goedgekeurd", reageerde Homans. "Dus dat wordt nu meegenomen, niet enkel in deze functie-omschrijving, maar in allemaal."

Wat de vaste benoeming betreft: daarvoor hebben alle benoemde topambtenaren het afgelopen jaar gekozen, besloot de minister.