VDAB start campagne in asielcentra

De VDAB lanceert een campagne in de Vlaamse opvangcentra om asielzoekers aan werk te helpen. In de komende maanden wordt de samenwerking met Fedasil voort uitgebouwd. Dit en volgend jaar verwacht de VDAB zo'n 10.000 extra werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hebben vandaag een intentieverklaring getekend om de samenwerking tussen de VDAB en Fedasil te bezegelen. Werk speelt immers net als taal vaak een cruciale rol bij een geslaagde integratie, argumenteren de partijgenoten.

Volgens Francken heeft slechts 3,6 procent van de asielzoekers in de Fedasil-centra een job. Hij vindt dat "erg laag". "Het hebben van een job en kennis van de Nederlandse taal zijn nochtans cruciale elementen die de slaagkansen op integratie in de samenleving en de zelfredzaamheid fors verhogen", klinkt het.

Opleiding, stage of sollicitatietraining

De VDAB heeft zich de voorbije maanden al voorbereid op de verwachte extra instroom. Denk aan 35 bijkomende medewerkers en cursussen die bemiddelaars leren omgaan met mensen die bijvoorbeeld een traumatische ervaring achter de rug hebben.

Concreet zal voor elke nieuwkomer bepaald worden hoe hij of zij het best geholpen kan worden. "Dat kunnen opleidingen zijn, stages of meteen solicitatietraining en een aanbod aan vacatures", verduidelijkt Muyters. Een aparte methodiek voor asielzoekers is volgens hem niet nodig, aangezien de VDAB al zoveel mogelijk maatwerk levert.

Om de kennis van het Nederlands op te vijzelen, zet de VDAB volop in op werkervaring en Nederlands op de werkvloer. "De praktijkervaring op de werkvloer zorgt niet alleen voor snellere en beter opgeleide werknemers, het zorgt er ook voor dat asielzoekers zich sneller opgenomen voelen in de lokale gemeenschap", luidt het.