Verkrachtingen sterk gedaald in eerste 9 maanden 2015

Het aantal geregistreerde verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid is in de eerste 9 maanden van 2015 in ons land met respectievelijk 7,3 en 12,3 procent gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open VLD). Jambon waarschuwt voor een voorzichtige interpretatie van de cijfers vermits slachtoffers van dergelijke feiten soms pas een hele tijd nadien klacht indienen.

Het aantal geregistreerde verkrachtingen daalde in de periode 2012-2014 van 3.393 tot 3.023 per jaar. In de eerste 9 maanden van 2015 werden 2.101 feiten vastgesteld, een daling met 7,3 procent in vergelijking met de 2.267 feiten tijdens dezelfde periode het jaar voordien.

Zowel in 2012 als 2014 viel overigens een dode bij een verkrachting. Het aantal groepsverkrachtingen daalde in de periode 2012-2014 van 259 tot 194. In de eerste drie kwartalen van 2015 werden 137 feiten geregistreerd, nagenoeg evenveel als in dezelfde periode het jaar voordien (138).

Het totaal aantal aanrandingen van de eerbaarheid kende in de periode 2012-2014 een lichte stijging van 3.675 tot 3.685 feiten, terwijl het aantal van dergelijke aanrandingen waarbij geweld gebruikt werd, daalde van 1.471 tot 1.397.

In de eerste 9 maanden van 2015 werden 2.489 dergelijke feiten vastgesteld, een daling met 12,3 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien (2.837 feiten). Ook bij feiten van aanranding van de eerbaarheid viel zowel in 2013 als in 2014 een dode.