"Koning moet staats­geschenken tentoonstellen"

N-VA-senator Pol Van Den Driessche wil dat de staatsgeschenken die koning Filip krijgt bij officiële bezoeken, tentoongesteld worden. Zo kan het brede publiek ervan genieten, vindt hij, en is meteen duidelijk wat er met die officiële cadeaus gebeurt.
Filip en Mathilde ontvangen het Spaanse koningspaar.

"Ik heb een brief geschreven aan de kabinetschef van de koning met de vraag om die geschenken jaarlijks tentoon te stellen", zegt Van Den Driessche.

De senator wil de geschenken niet alleen laten tentoonstellen zodat het brede publiek die kan bewonderen, "want daar zitten soms heel mooie cadeaus bij", maar wil tegelijk ook de discussie openen over wie die geschenken toekomen.

"In mijn visie is dat staatseigendom, want de koning ontvangt die cadeaus in functie van staatshoofd en niet als privépersoon", zegt Van Den Driessche. Nu is daar echter geen duidelijkheid over. "Ik hoor verhalen, maar ik heb daar geen bewijzen van, dat de mooie stukken door de koninklijke familie als privé-eigendom worden beschouwd."

Buurlanden

Van Den Driessche wil dat anders zien en haalt de mosterd in enkele buurlanden. "Ik was in een museum over François Mitterrand en daar is een hele vleugel ingericht met alle cadeaus die de Franse president ooit als staatshoofd gekregen heeft."

Ook in Nederland pakt men het helder aan, vertelt de senator. "Daar is zelfs een bijzondere stichting voor alle geschenken die de koning krijgt, die erover waakt en ze als staatseigendom beschouwt."

Van Den Driessche wijst er ook op dat geschenken die de federale premier ontvangt, op een lijst terechtkomen en aan musea worden geschonken.