Voor 9.000 gezinnen daalt de Vlaamse energieheffing

Zowat 9.000 gezinnen voor wie de Vlaamse energieheffing opliep tot 770 euro, zien die factuur dalen tot 290 euro. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat om huishoudens die elektrisch verwarmen en dus erg veel verbruiken. Ook 18.000 zelfstandigen, vrije beroepers en kmo's vallen in die categorie en zien hun "Turteltaks" dus dalen.

Dat bevoegd minister Bart Tommelein (Open VLD) de energieheffing - beter bekend als de Turteltaks - wilde bijsturen, stond al langer vast. Concreet is nu beslist dat wie tussen 20 en 25 Mwh verbruikt nog 290 euro moet neertellen. Een pak minder dan 770 euro dus, maar wel nog steeds meer dan het gemiddelde van 100 euro. Wie boven 25 Mwh uitkomt, zal nog altijd 770 euro moeten ophoesten.

Volgens Tommelein geniet "zowat elk gezin dat elektrisch verwarmt" van de verlaging. Voor de 2,3 miljoen gezinnen die minder dan 20 Mwh verbruiken, verandert er niets. En boven 25 Mwh geldt nog steeds het tarief van 770 euro.

De energieheffing nog verder verlagen is "op dit moment geen optie", zegt Tommelein. "De heffing dient in de eerste plaats om de schuldenput uit het verleden te dempen, en in tweede instantie om ervoor te zorgen dat Vlaanderen geen nieuwe schulden maakt bij de uitbetaling van de groenestroomcertificaten. We kunnen de engagementen die daar vroeger voor zijn aangegaan nu eenmaal niet verbreken", argumenteert de Open VLD'er. Pas als Vlaanderen sneller dan verwacht de omslag zou maken naar hernieuwbare energie, komt er eventueel ruimte vrij voor een verlaging.

De Vlaamse energieminister benadrukt tot slot dat mensen hun elektrische verwarming het best vervangen. Elektrisch verwarmen is immers weinig rendabel. "Om één graad te verwarmen verbruik je drie tot vier keer zoveel energie als met een warmtepomp", aldus Tommelein. Warmtepompen zijn het meest milieuvriendelijke alternatief en komen in aanmerking voor premies.

SP.A: "Te beperkt"

Oppositiepartij SP.A vindt de daling van de Turteltaks te beperkt.  "De taks blijft de meest onrechtvaardige manier om de investeringen in groene energie - die inderdaad heel erg nodig zijn - te betalen", reageert SP.A-parlementslid Rob Beenders.

De socialisten zijn weliswaar blij met de "eerste aanpassing" van de taks, maar betreuren dat 2,7 miljoen gezinnen in Vlaanderen die nog steeds moeten blijven betalen. "Het blijft een bijsturing voor een vrij beperkte groep gezinnen", reageert Beenders. Hij blijft pleiten voor een progressieve heffing, waarbij wie minder verbruikt ook minder betaalt.

Niettemin "siert het bevoegd minister Tommelein dat hij inziet hoe oneerlijk het is om van bepaalde gezinnen 770 euro per jaar te vragen en bereid is die fout recht te zetten". "Het is alleen jammer dat hij niet meer wijzigingen doorvoert. De Turteltaks blijft een heffing die alleenstaanden per verbruikte hoeveelheid elektriciteit 415 keer en gezinnen 50 keer meer kost dan grote bedrijven. De dertig allergrootste elektriciteitsverbruikers betalen zelfs helemaal niks. Dat is onhoudbaar", herhalen de socialisten.

Meest gelezen