"Bijbelse hoer" Maria Magdalena viert eerste feestdag

Een historische dag in de rooms-katholieke kerk: Bijbels figuur Maria Magdalena wordt vandaag voor het eerst officieel gevierd. Dat een vrouw met haar reputatie van paus Franciscus een hogere rang krijgt in de rooms-katholieke kalender, is een statement van jewelste van de Kerk.

Over Maria Magdalena doen veel verhalen de ronde. Ze was één van de vrouwen die aanwezig was bij de kruisiging van Jezus Christus, zijn graflegging en opstanding. Zij was ook de eerste die wist dat Jezus verrezen was, en dat nieuws ging melden aan zijn leerlingen.

De Bijbel geeft weinig over haar prijs. In het evangelie volgens Lucas staat geschreven dat hij haar voor zijn dood bevrijdde van "zeven geesten". Daarin zien vele theologen toch een teken dat ze een bekeerde prostituee was. Eeuwenlang werd die status voor waar aangenomen, door een persoonsverwisseling met zondares Maria van Bethanië. Volgens andere bronnen had ze een relatie met Jezus, of waren ze zelfs getrouwd. "Het is duidelijk dat zij veel liefde voor hem voelde, en dat hij ook van haar hield", zegt Radio Vaticaan daarover.

Promotie

Paus Franciscus herstelt Maria Magdalena nu in ere met haar eigen feestdag, op 22 juli. Daardoor komt ze binnen de rooms-katholieke traditie op gelijke hoogte met de apostelen.

Ze werd in de liturgie al eeuwenlang gevierd, maar de rang van die viering is niet langer een gedachtenis (zoals voor heiligen) maar een volwaardig feest. Theologen zien daarin een teken dat Franciscus de positie van de vrouw in de Kerk stelselmatig wil verbeteren.Door Paus Johannes Paulus II en Thomas Van Aquino werd ze trouwens al "apostoloum apostola" (apostel van de apostelen) genoemd.

Meest gelezen