Bijna helft van bouwbedrijven niet in orde bij flitscontroles

Bijna de helft van de bouwbedrijven die recent een "flitscontrole" kregen, zijn niet in orde met de regels. Nochtans waren de controles aangekondigd. De bedrijven scoorden meestal slecht door problemen met vergunningen en contracten.
Philippe De Backer bij een van de gecontroleerde bouwwerven.

115 bedrijven werden gecontroleerd bij de flitscontroles eind juni. 49 bedrijven bleken niet in orde. Dat is opmerkelijk, want de controles, een initiatief van de nieuwe staatssecretaris voor sociale fraudebestrijding Philippe De Backer (Open VLD), waren aangekondigd.

"Bij onaangekondigde controles is twee derde van de bedrijven niet in orde, vandaag is bij aangekondigde controles de helft nog steeds niet in orde. We hopen dat het cijfer voort naar beneden gaat", zegt De Backer, die extra inspecteurs op pad gaat sturen.

"Zeker als men met buitenlandse arbeidskrachten werkt, blijkt heel vaak dat de regels niet gevolgd worden. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie in de bouwsector en die wil ik eruit."