"Ik werd gewoon uitgelachen, ik kon nergens terecht"

Sinds de opening van het SAM Huis, het eerste vluchthuis voor mannen in ons land, hebben 24 mannen zich aangemeld voor hulp. Het Huis, in de buurt van Mechelen (want het exacte adres is geheim), bestaat nu ruim een jaar en richt zich op mannen die slachtoffer zijn van geweld binnen hun relatie of hun familie. Naar schatting 1 op de 20 mannen krijgt te maken met ernstig partnergeweld, maar de stap zetten naar hulp is niet evident. Journaliste Maïté Piessen praatte met medewerksters van het vluchthuis én met Peter, een slachtoffer van partnergeweld.

Mannen die het slachtoffer worden van partnergeweld, het is een onderbelicht probleem waar nog een groot taboe op rust, zeggen Martine en Kathleen, medewerksters van het eerste en enige vluchthuis voor mannen in ons land. Het SAM Huis (foto), zo heet het, maakt deel uit van het CAW Boom Mechelen Lier. Een exact adres krijgen we niet, voor de veiligheid. En ook de medewerksters zien liever alleen hun voornaam in de media.

Martine: "We bieden opvang en begeleiding aan slachtoffers van familiaal geweld en eergerelateerd geweld die om veiligheidsredenen een geheim adres nodig hebben." Dat geweld kan allerlei vormen aannemen: fysiek, zoals slagen, maar ook psychisch.

Peter getuigt: "Ik heb alles meegemaakt"

Peter kan er van meespreken. Hij werd jaren zwaar fysiek en psychisch mishandeld door zijn vriendin, met wie hij samenwoonde. "Slaan, krabben, me van de trap gooien… Alles heb ik meegemaakt. Mensen begrijpen niet dat dat kan. Ik probeerde me wel te verweren, maar ik heb nooit teruggeslagen. Ik ben zo niet. Een vrouw sla je niet, dat zit er bij mij ingebakken."

Het vluchthuis voor mannen bestond toen nog niet. Hij stapte naar de politie, maar al zijn klachten zijn geseponeerd. "Ik werd gewoon uitgelachen. Dat heeft mij zwaar gechoqueerd. Ik kon nergens terecht." Peter is blij dat er nu een vluchthuis voor mannen bestaat en heeft er zelfs zijn medewerking aangeboden, als ervaringsdeskundige.

"Eerst hard inzetten op de relatie om geweld te stoppen"

Mannen komen meestal pas via een omweg bij het SAM Huis terecht. “Er is nog heel veel schaamte", zegt Martine. "De meeste mensen, en zeker mannen, stappen niet zomaar binnen en zeggen meteen dat ze het slachtoffer zijn van geweld. Vaak gaan ze eerst naar een dokter, met vage klachten dat ze zich niet goed voelen. Het is kwestie van dan door te vragen en te achterhalen wat het probleem juist is."

Wanneer er duidelijk sprake is van partnergeweld, komt het team van het SAM Huis in actie. Uiteindelijke opname in het SAM Huis is pas de laatste stap, legt medewerkster Kathleen uit. "We gaan eerst heel hard inzetten op de relatie, samen met de partner werken en zien of we het geweld binnen de relatie zo kunnen stoppen."

Pas wanneer er echt geen andere mogelijkheden meer zijn, of wanneer het voor de veiligheid echt nodig is dat een man even uit zijn omgeving verdwijnt, kan hij tijdelijk in het Huis intrekken. Van de 24 mannen die zich het afgelopen jaar hebben aangemeld voor hulp, verbleef er uiteindelijk maar een fractie in het huis.

De medewerkers van het SAM Huis hopen dat het taboe meer en meer verdwijnt, zodat mannen sneller hulp durven te vragen.

Sinds begin dit jaar is er ook Mannenklap, een website en telefoonlijn voor mannen die te maken krijgen met partnergeweld, als slachtoffer, getuige of dader en die daarover, al dan niet anoniem, met iemand willen praten. Meer informatie op www.mannenklap.be.

Wie meer informatie wil over het vluchthuis voor mannen kan terecht op www.cawboommechelenlier.be.

Meest gelezen