Accijnzen op diesel morgen omhoog

Door een toepassing van het zogenoemde cliquetsysteem stijgen de bijzondere accijnzen op diesel morgen met 7,5 euro per 1.000 liter. Maar wie moet tanken en nog een dagje kan wachten, wacht best nog even want de dieselprijs daalt morgen wel. Maar door de taksverhoging zal dat slechts in beperkte mate zijn: de maximumprijs zakt met 0,009 euro tot 1,184 euro per liter.

De regering-Michel besliste begin vorig jaar om het cliquetsysteem versneld opnieuw in te voeren. Sinds 1 november 2015 worden daardoor op bepaalde momenten prijsdalingen deels afgeremd, waarbij het verschil naar de schatkist vloeit via hogere accijnzen.

Volgens de FOD Economie wordt de cliquet nu voor de derde keer dit jaar toegepast. Zo is al een totale accijnsverhoging van 21,6 euro per 1.000 liter gerealiseerd. Het maximum voor verhogingen dit jaar ligt op 32,0849 euro per 1.000 liter.

Het totale accijnstarief ligt na de cliquet van morgen op 486,4345 euro per 1.000 liter. Per getankte liter diesel vloeit dus 0,49 euro aan accijnzen naar de overheid. Op het maximumtarief dat de pomphouders mogen aanrekenen (1,184 euro/liter) is dat 41,4 procent. Daarnaast geldt ook nog het btw-tarief van 21 procent, wat maakt dat meer dan de helft van de rekening aan de tank naar de staat gaat.

De daling van de dieselprijs is een gevolg van de schommelingen van de noteringen van olieproducten op de internationale markten.

Meest gelezen